انجام پایان نامه

انتخاب نوع سرویس
مشخصات و اطلاعات تماس

پایان نامه

989

 

 

 

 

برای انتخاب موضوع پایان نامه بهترین روش این است که موضوعات دیگر را بررسی کنید و از درون آنها یک موضوع خوب برای پایان نامه خود انتخاب کنید

در اینجا تعداد زیادی موضوع پایان نامه برای رشته مدیریت بازرگانی قرار داده ایم که می توانید برای دسترسی به همه موضوعات فایل را دانلود کنید.

انتخاب موضوع پایان نامه به صورت حرفه ای توسط تیم مادسیج شماره تماس ۰۹۱۲۸۳۶۱۵۷۳

Symbol---Checkتجزیه وتحلیل اثرات ریسک وبازده بر قیمت سهام در بازار اوراق بهادار
۷۰- تهران در سال های ۸۴
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی پیرامون رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام در شرکتها
پذیرفته شده در بازار بورس تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی و تبیین مدل بومی عوامل موثر بر فرآیندکارآفرینی مستقل
(شرکتی) در سطح شهرستان بابل
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و سود تقسیمی هر سهم در
شرکتها ی پذیرفته در بورس اوراق بهادار با سود تقسیمی هر سهم و
قیمت سهام آنها
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی و تبیین مدل بومی موانع کار آفرینی سازمانی در وزارت کشور مدیریت بازرگانی
بررسی علل موفقیت وشکست محصولات جدید در صنعت کشاورزی مدیریت بازرگانی
تبیین مدل بومی عوامل موثر بر شا خص قیمت سهام دربورس اوراق
بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی وتأثیر حاکمیت شرکتی در توسعه و گسترش بازار سرمایه و حفظ
حقوق سهامداران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی نسبت های متوسط صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادر تهران
مدیریت بازرگانی
بررسی مزایا ی بکار گیری و ب سایتهای تجارت الکترونیکدر بورس
اوراق بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی رابطه بین سود تقسیمی وقیمت سهام شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادر تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkارزیابی کارایی بازار سرمایه شرکت های سرمایه گذاری در بورس
۱۳۷۰ – اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۵
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک وبازده سهام صنعت کانی
۸۰ دربازار – غیرفلزی دربین سالهای ۸۴
بورس اوراق بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی عوامل موثربروفاداری مشتریان شرکت صنایع غذایی فاخته مدیریت بازرگانی
تدوین استراتژی صادرات در صنایع چوب و کاغذ مارندران مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی نقش کیفیت خدمات در جذب منابع بانک رفاه استان مازندران
(ازدیدگاه مشتریان)
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkارزیابی کیفی سطوح خدماتی هتلهای چهارستاره باتاکید بر دیدکاه
مشتریان واستانداردهای بین المللی دراستان مازندران
مدیریت بازرگانی
٢
بررسی رضایتمندی مشتریان از خدمات تلفن همراه دراستان مازندران مدیریت بازرگانی
برریی نقش عوامل آمیخته بازاریا بی خدمات برجذب مشتریان منطقه
ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkتاثیرعناصر آمیخته بازاریابی برمیزان فروش در نیلوفرنوش آمل مدیریت بازرگانی
نقش مدیریت نوین روستایی در کارآفرینی روستاهای کشور مدیریت بازرگانی
تبیین مدل بومی یادگیری سازمانی در اداره کل شیلات استان مازندران مدیریت بازرگانی
بررسی و تبیین مدل مفهومی عوامل موثر و عملکردسرکتهای کوچک و
متوسط در استان مازندران
مدیریت بازرگانی
شناسایی عوامل موثربرتبلیغات در شرکت نگار شیمی مدیریت بازرگانی
در بانک ملت ( crm) بررسی وضعیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
استان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی عملکرد بنادر استان مازندران بر ظرفیتهای بازرگانی مدیریت بازرگانی
ارزیابی عملکرد اداره کل تامین اجتماعی استان مازندران بااستفاده
BSC ازمدل
مدیریت بازرگانی
بررسی ارائه بهترین خدمات به بهترین مشتریان بانک پارسیان مدیریت بازرگانی
بررسی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی درشرکتهای صادراتی
استان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkوبازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس p/e بررسی رابطه بین
اوراق بهادار
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی مزیت نسبی ارزس افزوده فعالیت های اقتصادی بخش گردشگری
دراستان گلستان ومقایسه آن با سایر استانها
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی رابطه اندازه شرکت با ریسک و بازده آن مدیریت بازرگانی
بررسی تاثیر تغییرنرخ سود سپرده بر میزان سپرده بانکها در استان
مازندران(بانک ملی)
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی موانع توسعه بازار برق در برق ایران مدیریت بازرگانی
٣
Symbol---Checkبررسی رابطه بین درصد سهام شناور آزادوبازده سهام در بورس اوراق
بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی اثربخشی کنترلهای مالی درگمر ک مازندران مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی رابطه سببی بین بازده و حجم معاملات سهام در بورس اوراق
طی vec بهادار تهران-کاربردی ازمدل تصحیح خطای برداری مدل
٧٠- سالهای ٨۴
مدیریت بازرگانی
تاثیرجریان نقدی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بر
٧١- سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی سالهای ٨۴
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده بازاردرشرکتهای
صنعت خودرووساخت قطعات پذیرفته دربورس اوراق بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی علل تاخیردرپرداخت به موقع بهای
قبوض در شرکت گاز مازندران وارائه راهکار جهت بهبود آن
مدیریت بازرگانی
بررسی تاثیرمتغیرهای غیر مالی برتصمیم گیری سرمایه گذاران در
بورس اوراق بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
آسیب شناسی سیستم بودجه بندی وتعیین ویژگیهای الگوی بهینه جهت
برنامه ریزی و کنترل مالی در شبکه پنج سیما(تهران)
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkارزیابی عملکردسازمان تامین اجتماعی استان مازندران با استفاده از
تحلیل پوششی داده ها
مدیریت بازرگانی
ارزیابی عملکرد شعب بانک صادرات مازندران با استفاده از تحلیل
DEA پوششی
مدیریت بازرگانی
بررسی زمینه ها وعواملموثردر فرار مالیاتی(مطالعه موردی اشخاص
حقوقی فعال در استان مازندران)
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکردبورس اوراق
بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی و تبیین عوامل موثر بر تجهیز منابعپولی در بانک ملت استان
مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkرتبه بندی مخابرات استانها از طریق محاسبه شاخص های مهم مالی
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی شاخص های ارزشیابی عملکرد درحوزه های مدیریتی ،مالی و
بهره وری درسطح بانک ملی استان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی ارتباط میان سپرده های بانک پارسیان بانرخ بهره اسمی،نرخ
بهره دربازاررقابتی وتولیدناخالص داخلی با استفاده از یک مدل تصحیح
خطا
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی رابطه بین استرس شغلی با عملکرد مالی شعب بانک ملی
دراستان مازندران
مدیریت بازرگانی
۴
پیش بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لاجیت
مدیریت بازرگانی
BCG تدوین استراتژی بانک سامان بر پایه مدل
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی تاثیر روشهای تامین مالی بربازده وقیمت سهام شرکت های
پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی صنعت
سیمان،آهک وگچ)
مدیریت بازرگانی
برای شرکت XBRL( امکان سنجی زبان گزارشگری تجاری قابل توسعه
های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دارتهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkتحلیل آثار متغیرهای نقدینگی و تورم بر شاخص قیمت سهام صنعت
خودرو و ساخت قطعات
مدیریت بازرگانی
بررسی وتبیین مدل بومی عوامل موثربرشاخص قیمت سهام دربورس
اوراق بهادارتهران بارویکردفازی
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی اثرات متقابل ارزش افزوده زیربخش واسطه گری مالی
(۱۳۸۵- ورشداقتصادیدرایران( ۱۳۳۸
مدیریت بازرگانی
Symbol---Check– اثر نرخ واقعی بهره برسرمایه گذاری بخش خصوصیدرایران ۱۳۳۸
۱۳۸۵ (آزمون نظریه استگلیتز)
مدیریت بازرگانی
ارزیابی رتبه های شرکت های پذیرفته شده دربورس براساس شاخص
های مدیریتی بااستفاده ازمدل فازی
مدیریت بازرگانی
بررسی تاثیر عامل سیاسی(انتخابات ریاست جمهوری)برشاخص قیمت
سهام دربورس اوراق بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkارائه الگوئی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک سامان مدیریت بازرگانی
ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات استان مازندران بااستفاده از مدل
(EFQM) تعاونی سازمان
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی توانایی سودوجریانهای نقدی تاریخی درپیش بینی جریانهای
نقدی تاریخی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkتاثیرعوامل نقدشوندگی بربازده سهام درایران
مدیریت بازرگانی
بررسی اثرسیاستهای پولی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
بررسی رابطه تورم و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس
۸۶- اوراق بهادار تهران بین سالهای ۷۶
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی ارتباط بین شاخصهای ریسک اعتباری ومطالبات معوق بانک
صادرات استان مازندران
مدیریت بازرگانی
۵
Symbol---Checkبررسی تبیین روشهای تامین مالی طرحهای کارانه بخش تعاون استان
مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkشرکتهای پذیرفته شده در بورس EPS بررسی اثرتورم روی سود هر سهم
اوراق بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
بررسی روندخصوصی سازی در صنایع استان مازندران
مدیریت بازرگانی
بررسی نقش بازاراولیه سرمایه درجذب نقدینگی های سرگردان
مدیریت بازرگانی
بررسی تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته
شده بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---CheckOTC مقایسه تطبیقی بورس نظام یافته وبازارهای خارج ازبورس
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی واولویت بندی عوامل موثربررفتار خریدخرده فروشان
محصولات لبنی شرکت کاله در شهرستان آمل
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی تاثیرتکنولوژی اطلاعات برساختاروتشکیلات سازمانی
سازمان تامین اجتماعی استان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkرتبه بندی عوامل موثربروفاداری مشتریان گوشی تلفن همراه
درسطح استان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkارزیابی رضایت مشتریان ازخدمات پس از فروش محصولات
در مازندران kano ایران خودرو بااستفاده ازمدل
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی تاثیر جریان نقدی عملیاتی بربازده سهام در صنعت
خودرو دربورس اوراق بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی تاثیرعملیات توانمندسازی نیروی انسانی بربهبودعملکرد
بانک پارسیان درشعب مازندران
مدیریت بازرگانی
بررسی آثار حد نوسان قیمت بربورس اوراق بهادار تهران مدیریت بازرگانی
بررسی عوامل موثردرقیمت تمام شده برق تولیدی نیروگاه
شهیدسلیمی نکا
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی سودآوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم
در بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی نه گانه اینیاگرام ومیزان
وفاداری مشتریان به برندهای مختلف پوشاک
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkمهندسی مالی در تامین و توزیع فرآوردههای نفتی مدیریت بازرگانی
۶
تحلیل بهره وری کل بانک ملت و
DEA رشدبهره وری شعب آن با استفاده ازمدل پوششی داده ها
مدیریت بازرگانی
بررسی رابطه میان تصویر نام تجاری و وفاداری مشتریان شرکت
ایران خودرو در استان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی رابطه بین ارزشهای برندوتعهد سازمانی درشعب بانک
ملی استان مازندران
مدیریت بازرگانی
مطالعه رابطه بین مالکان نهادی واختلاف قیمت پیشنهادی خرید
وفروش سهام درشرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
با CAPM مقایسه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
۳FM مدل سه عامله فاماوفرنچ
دربورس اوراق بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی تاثیر دانش مصرف کننده ازمحصول ونام تجاری برای
ارزیابیوتوسعه نام تجاری(مطالعه موردی فلورمار)
مدیریت بازرگانی
Symbol---Check۵ بررفتارخریدمصرف کننده V تاثیرعناصرآمیخته بازاریابی
دربازارگوشی های تلفن همراه درسه شهر آمل،بابل وقائمشهر
مدیریت بازرگانی
بررسی موانع بکارگیری کارتهای
الکترونیکی بانکی بر بهبودعملکرد
بانکهای ملی دراستان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی وارائه روشهای محاسبه قیمت تمام شده سپرده
هاوتسهیلات دربانک رفاه کارگران استان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkارزیابی مقایسه ای روشهای محاسبه بهای تمام شده سپرده
هاوتسهیلات دربانک رفاه استان تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkهوش هیجانی مدیران وتاثیرآن برافزایش سرمایه گذاری
درشرکت گاز استان مازندران شهرستان ساری
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی رابطه بین شاخص قیمت در
بورس اوراق بهادارتهران و
(۱۳۷۰- دارائی های کالای جانشین(سری زمانی ۱۳۸۵
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی چالش های مدیریتی توسعه صنعت توریسم( موردمطالعه
استان مازندران)
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی بکارگیری بانکداری الکترونیکی درایجادمزیت رقابتی در
بانک ملی استان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkتواناسازی منابع انسانی وتاثیرآن برافزایش درآمدهای مالیاتی
استان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی تاثیرقیمت نفت ، اخباربررفتار فردی افراد دربازار سرمایه
ایران (بورس)
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkطراحی مدل ارزیابی عملکرد کارگزاران بورس اوراق بها دار
کشور
مدیریت بازرگانی
٧
Symbol---Checkارزیابی اثر تکانه های نفتی بر نرخ ارزموثر در اقتصاد ایران-یک
۵۰- مطالعه تجربی طی سالهای ۸۶
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی کارایی بازار اولیه رهن در بازار مسکن با هدف بهبود
عمل کرد مالی
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی عوامل انسانی ومالی تاخیر درپروژه های
عمرانی(مطالعه موردی دانشگاه مازندران دانشگاه صنعتی
بابل دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری)
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی رابطه هوش هیجانی وعملکرد مدیران نمایندگیهای گروه
بهمن دراستان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی عملکرد بانک مسکن (باتاکیدبرعملکرد مالی)بااستفاده
EFQM ازتکنیک
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkتعیین بهره وری زیربخشهای کشاورزی استان مازندران مدیریت بازرگانی
بررسی رابطه بازده مالی وسرمایه اجتماعی در شرکت هایذیرفته
شده در بورس اوراق بها دار تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی عوامل موثر بر اخذ بهینه مالیات مشاغل دراستان گلستان مدیریت بازرگانی
بررسی عوامل اقتصادی موثر برشاخص قیمت سهام دربورس
اوراق بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی تاثیر شوک های نفتی بر بازده سهام بورس اوراق
بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی و مطالعه روشهای مختلف تامین مالی شرکتهای پذیرفته
۸۶- شده دربورس بربازده سهام آنهادربین سالهای ۸۱
مدیریت بازرگانی
Symbol---Check۴)بررفتارخریدمصرف p) بررسی تاثیرآمیخته بازاریابی
کنندگان فرآورده های میوه و سبزی دراستان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی چالشهای موجوددراجرای
بانکداری الکترونیک دربانک مسکن استان گلستان بااستفاده
AHP ازتکنیک
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkمقایسه روش های رگرسیون خطی ونمایی باشبکه های عصبی
مصنوعی به منظور پیش بینی قیمت سهام
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی میزان پشیمان گریزی سهامداران در بورس اوراق
بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkشناسایی عوامل تعیین کننده انتخاب پرتفوی سرمایه گذاران
انفرادی دربورس اوراق بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkارزیابی عملکرد سازمان تعاون روستایی استان گلستان بااستفاده
FAHP وBSC ازمدل
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkارزیابی استراتژیهای تانین مالی سازمانهای کوچک ومتوسط
استان مازندران SEM
مدیریت بازرگانی
٨
Symbol---Checkرتبه بندی اعتبارات بانکهای دولتی براساس شاخص هرفیندال-
هیرشمن برای ارزیابی قدرت بانکها دربازار
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی میزان رضایت مشتریان ازکیفیت خدمات دستگاههای
خودپردازدرسطح بانک تجارت استان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkشناسایی عوامل موثربر نگرش مصرف کننده ایرانی درخصوص
خریدبصورت اینترنتی وشبه اینترنتی
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی رابطه ادراک کیفیت خدمات ورضایت مشتریان براساس
مدل گرون
روز(مطالعه موردی:خدمات ارائه شده توسط شعب بانک ملی
مستقردرحوزه شهرستان ساری)
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی وارزیابی اندازه ومیزان تمرکزسرمایه گذاری
درواحدهای جدیدصنعتی و معدنی براساس پروانه های بهره
برداری درچهاربرنامه توسعه اقتصادی ایران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkارزیابی ورتبه بندی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده
مطالعه )topsis دربورس اوراق بهادار تهران بابکارگیری تکنیک
موردی شرکتهای سرمایه گذاری مالی)
مدیریت بازرگانی
بررسی رابطه بین کیفیت افشاو مدیریت سود درشرکت های
پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود ومیزان حاکمیت شرکتی
درشرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
بررسی سنجش سودآوری مشتریان بانک های خصوصی درغرب
استان مازندران(مطالعه موردی شهرهای رامسر -تنکابن –
چالوس ونوشهر)
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkتاثیرنوسانات تولیدی بخشهای اقتصادی برسرمایه گذاری
دربورس اوراق بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
رابطه بین مدیریت سود و بازده سهام و ریسک سیستماتیک
شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
عوامل مؤثر بر تجهیز منابع(جذب سپرده ها) بانکملی استان
۴مازندران (با استفاده از مدل p( نیل بوردن
مدیریت بازرگانی
ارزیابی شرکت های سرمایه گذار درتامین مالی پروژه(مطالعه
موردی شرکت نفت وگازایران)
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی پیش بینی نقدینگی در بانک کشاورزی(مطالعه موردی
استان مازندران)
مدیریت بازرگانی
اندازه گیری شاخص بهره وری عوامل تولید درسطح بنگاه
اقتصادی(مطالعه موردی شرکت خوش نوش ساری)
مدیریت بازرگانی
بررسی رابطه انگیزش مالی بالقوه شغل ورضایتمندی کارکنان
صف در شرکت گاز شهرستان اردبیل
مدیریت بازرگانی
٩
Symbol---Checkبررسی رابطه میان سرمایه گذاران نهادی ونوسان پذیری بازده
سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مدیریت بازرگانی
سنجش سرمایه فکری درشرایط تورمی وبررسی رابطه آن با
ارزش بازاری سهام
مدیریت بازرگانی
بررسی رابطه بین توانمندسازی مدیران وعملکردمالی درشرکت
نفت پارس (سهامی عام)
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی اثرسرمایه گذاری کل برتورم دراقتصادایران(مطالعه
(۸۴- تجربی طی سالهای ۴۰
مدیریت بازرگانی
بررسی اثر سرمایه گذاری کل برتورم دراقتصاد ایران مدیریت بازرگانی
بررسی ارتباط بین افشاء ونقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته
دربورس اوراق بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkتأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه آن در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
آسیب شناسی اداری ومالی در نظام بانکی کشور مشکلات و
راهکارها از دیدگاه کارمندان و مدیران (مطالعه موردی بانک
های دولتی شهرستان قائمشهر)
مدیریت بازرگانی
بررسی مشکلات بانکداری متمرکزدر
بانک کشاورزی استان مازندران
مدیریت بازرگانی
ارزیابی عوامل موثربرتمایل مشتریان به استفاده ازخدمات
بانکداری الکترونیک
مدیریت بازرگانی
Symbol---Check(CORE BANKING) تاثیر فن آوری بانکداری متمرکز
برعملکرد بانک مطالعه موردی:بررسی شعب کشاورزی در استان
مازندران
مدیریت بازرگانی
بررسی مشکلات بکارگیری سیستم سیبا دربانک ملی استان
مازندران
مدیریت بازرگانی
بررسی رابطه بین نسبت قیمت به سود با نرخ رشدوریسک
سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkسنجش سرمایه فکری ورابطه آن
باعملکردشرکتها(موردمطالعه:شر -کت های پذیرفته شده
دربورس اوراق بهادار تهران)
مدیریت بازرگانی
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر مکانیزم رفتاری مصرف
کنندگان محصولات شیلات در استان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkنقش بانکداری الکترونیک دربهبود عملکرد دربانک صادرات
استان مازندران
مدیریت بازرگانی
Symbol---Checkبررسی ریسک اعتباری برمبنای تسهیلات اعطائی وعقود دربانک
سپه استان مازندران
مدیریت بازرگانی
برای دسترسی به موضوعات بیشتر می توانید فایل زیر را دانلود کنید.

 

EBOOK2  نام فایل:۵۰۰ موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی

EBOOK2  لینک دانلود :لینک مستقیم دانلود

EBOOK2 حجم :۲۰۰kb

EBOOK2 منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

34 دیدگاه برای نوشته “انجام پایان نامه” ارسال شده است
  1. با سلام وخداقوت،دانشجوی ترم سه ارشد مدیریت بازرگانی هستم ، می خواستم درتهیه گزارش درس سمینارمرا راهنمایی ویاری نمایید . با تشکر

شما هم نظر خود را ارسال کنید