ادبیات و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

 ادبیات و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی  ادبیات و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی کارآفرینی را به مفهوم جستجوی  دائمی برای تغییر ، واکنشی در برابر آن و بهره برداری از آن به عنوان یک فرصت بیان می کند؛ از طرف دیگر شومپیتر ، به عنوان کسی که برای نخستین بار این مقوله را در نظریات خود به صورت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی کالکیت (۲۰۰۱)

پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی کالکیت (۲۰۰۱) پرسشنامه عدالت سازمانی، توسط کالکیت (۲۰۰۱) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۳ مؤلفه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعالی می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (برنامه کاری من منصفانه است.) به سنجش عدالت سازمانی می پردازد….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی مک نایت (۲۰۰۲)

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی مک نایت (۲۰۰۲) پرسشنامه اعتماد سازمانی، توسط مک نایت (۲۰۰۲) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۳ مؤلفه اعتماد به همکاران، اعتماد به مدیریت و اعتماد به محیط کار می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (کارکنان به اطلاعاتی که از طریق…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی هیل (۱۹۹۶)

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی هیل (۱۹۹۶) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی، توسط هیل (۱۹۹۶) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و ۶ مؤلفه می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (سازمان سرعت بالایی در معرفی و ارائه خدمات جدید دارد.) به سنجش کارآفرینی سازمانی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد همجوشی شناختی گیلاندرز و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه استاندارد همجوشی شناختی گیلاندرز و همکاران (۲۰۱۰) پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز و همکاران(۲۰۱۰) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و دو مؤلفه همجوشی و گسلش شناختی می باشد و بر اساس طیف شش گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (حتی وقتی افکار ناراحت کننده به سراغم می­ آید می­دانم که این افکار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷)

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷) پرسشنامه سرمایه روانشناختی، لوتانز (۲۰۰۷) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال و ۴ مؤلفه امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی می باشد و بر اساس طیف شش گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (با اعتماد یک مساله طولانی را بررسی می کنم تا یک راه حل…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد زوجی اینریچ

پرسشنامه استاندارد زوجی اینریچ پرسشنامه زوجی اینریچ برای ارزیابی زمینه ­های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه ­های قوت در رابطه زناشویی به کار می رود. از این پرسش نامه برای تشخیص زوج­هایی استفاده می شود که به مشاوره وتقویت رابطه خود نیاز دارد این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال ۴ حیطه تحریف آرمانی، رضایت زناشویی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان، به منظور سنجش مهارت های سیاسی فرد در سازمان طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و دو مؤلفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من زمان و انرژی زیادی در برقراری ارتباط با دیگران…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی SF-36

پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی SF-36 پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی توسط وبر در سال ۱۹۹۲ ساخته شده است. این آزمون به منظور ارزیابی سیاستهای بهداشتی و بطور کلی ارزیابی حالت سلامت از نظر وضعیت جسمانی و روانی طراحی شده است.  این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال و ۸ مؤلفه می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF) فرم کوتاه ۱۴ سوالی

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF) فرم کوتاه ۱۴ سوالی فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)، به­طور گسترده­ای مورد مطالعه قرار گرفته و در بسیاری از فرهنگ­ها، از نظر خصوصیات روان­سنجی مورد بررسی قرار گرفته­است. بوچهلد و همکاران فرم اولیه پرسشنامه ذهن اگاهی فرایبورگ که شامل ۳۰ سوال بود را طراحی کردند. بعدها فرم کوتاه…

ادامه مطلب