پرسشنامه مدیریت زمان کوئین

دریافت پرسشنامه مدیریت زمان کوئین(۱۹۹۰) از سایت مادسیج این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه می باشد که نحوه تفسیر آن کاملا توضیح داده شده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید   همچنین شما می توانید پرسشنامه کامل تر و با روایی پایایی دیگر مدیریت زمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

دریافت پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال و ۳ مولفه می باشد. مقاله بیس: دارد (فارسی) نوع فایل: ورد نمره گذاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای جونز و فیفر

دریافت پرسشنامه نیازهای جونز و فیفر(۱۹۷۳) از سایت مادسیج پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه نیازهای جونز و فیفر نوع فایل: پی دی اف تعداد گویه‌ها: ۲۰   روایی و پایایی: دارد ( خارجی)  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  منبع:…

ادامه مطلب

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

دریافت پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی رالف کتز (۱۹۸۸) از سایت مادسیج پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی   روایی و پایایی: دارد ( خارجی) نوع فایل: پی دی اف تعداد گویه‌ها: ۱۶  نحوه تفسیر و تفسیر: دارد  منبع:…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس

دریافت پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس (به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان) پرسشنامه انگیزه پیشرفت (A.M.T) هرمنس، یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع…

ادامه مطلب

پرسشنامه تفویض اختیار

دریافت پرسشنامه تفویض اختیار جامعه صنعتی (۱۹۹۶) از سایت مادسیج این پرسشنامه مربوط به جامعه صنعتی (۱۹۹۶) می باشد که کاملا استاندارد و پژوهش های زیادی بر مبنای این پرسشنامه اجرا شده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید روایی پایایی: روایی پرسشنامه با استفاده…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک رهبری فیدلر

دریافت پرسشنامه سبک رهبری فیدلر از سایت مادسیج پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید  روایی و پایایی: روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید….

ادامه مطلب

پرسشنامه انتظار هاکمن و پورتر

دریافت پرسشنامه انتظار هاکمن و پورتر از سایت مادسیج پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این پرسشنامه از سه بخش تشکیل شده و در مجموع ۲۵ گویه دارد. روایی و پایایی: این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون…

ادامه مطلب

پرسشنامه بررسی ارزشها (آلپورت)

دریافت پرسشنامه بررسی ارزشها (آلپورت)  از سایت مادسیج پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید بخش اول این آزمون ۳۰ گویه و بخش دوم آن ۱۵ گویه دارد.    نام پرسشنامه : پرسشنامه بررسی ارزشها   روایی و پایایی: دارد  کلید: دارد  نحوه تفسیر و نمره گذاری:…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش پیشرفت acmt

دریافت پرسشنامه انگیزش پیشرفت acmt از سایت مادسیج این آزمون در ۱۶ صفحه تمامی توضیحات لازم را دارا می باشد ( روایی پایایی، نحوه تفسیر و..) و دارای ۵۰ سوال می باشد. پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه انگیزش…

ادامه مطلب