پرسشنامه زنجیره ارزش

دریافت پرسشنامه استاندارد  زنجیره ارزش  از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :   زنجیره ارزش   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : ۸  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع: دارد  تعداد صفحه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه سقف شیشه ای

  دریافت پرسشنامه استاندارد سقف شیشه ای همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سقف شیشه ای پرسشنامه استاندارد سقف شیشه ای   شامل ۱۳ گویه  و هدف آن بررسی استراتژی برای شکستن سقف شیشه ای می باشد. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه اصطلاح سقف شیشه ای برای اولین بار توسط…

ادامه مطلب

پرسشنامه طراحی شغل برای یادگیری

دریافت پرسشنامه استاندارد طراحی شغل برای یادگیری از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه و سه بعد می باشد. ابعاد: انعطاف پذیری و فرایند یادگیری رویه های کاری رویه‌های اجتماعی    نام پرسشنامه :  پرسشنامه طراحی شغل…

ادامه مطلب

پرسشنامه طراحی شغل

دریافت پرسشنامه استاندارد  طراحی شغل از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این پرسشنامه ۴۱ گویه و چهار بعد دارد: رویکرد انگیزشی طراحی شغل رویکرد طراحی مکانیکی شغل رویکرد زیستی طراحی شغل رویکرد ادراکی طراحی شغل    نام پرسشنامه :  طراحی شغل…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام(jit)

دریافت پرسشنامه استاندارد عملکرد سیستم به هنگام jit از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و سه بعد می باشد: انتخاب عرضه کننده مشارکت عرضه کننده تحویل به‌هنگام    نام پرسشنامه :   عملکرد سیستم به هنگام…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موفقیت کیفیت جامع

دریافت پرسشنامه استاندارد  عوامل موفقیت کیفیت جامع از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه عوامل موفقیت کیفیت جامع   روایی و پایایی: دارد  تعداد سوال : ۳۶  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنترل یکپارچه تغییر

دریافت پرسشنامه استاندارد  کنترل یکپارچه تغییر از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه کنترل یکپارچه تغییر   روایی و پایایی: دارد  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  تعداد سوال : ۲۱  نوع فایل : ورد(word)  تعداد صفحه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت ارزش

دریافت پرسشنامه استاندارد مدیریت ارزش از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  مدیریت ارزش   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : ۸  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع: دارد  تعداد صفحه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

دریافت پرسشنامه استاندارد  مدیریت کیفیت جامع از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : ۳۵  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع:…

ادامه مطلب

پرسشنامه مزایای ارزیابی عملکرد

دریافت پرسشنامه استاندارد مزایای ارزیابی عملکرد از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  مزایایی ارزیابی عملکرد   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : ۴  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع:…

ادامه مطلب