پرسشنامه شادکامی آکسفورد

دریافت پرسشنامه شادکامی آکسفورد از سایت مادسیج   پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) دارای ۲۹ ماده است و میزان شادکامی فردی را می سنجد. پایه نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل و کراسلند از شادکامی است (آنها به منظور ارائه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند؛ فراوانی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات

  دریافت دو پرسشنامه استاندارد تبلیغات همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد تبلیغات پرسشنامه استاندارد تبلیغات  شامل ۳۰گویه و پنج بعد باورهای اقتصادی،مزایای اجتماعی در تبلیغات،باورهای اخلاقی در تبلیغات،باورهای قانونی در تبلیغات، مفید بودن شخصی تبلیغات  و هدف  آن بررسی نگرش نسبت به تبلیغات می باشد . مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه جانشین پروری

پرسشنامه جانشین پروری  پرسشنامه جانشین پروری    که شامل ۴۳ گویه و دارای  ۳ مولفه  ( عوامل سازمانی، عوامل فردی، و عوامل فرایندی )می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه جانشین پروری نوعی برنامه ریزی نیروی کار است که بر آمادگی کارکنان برای جیگزینی پست های بلاتصدی متمرکز است و این تمرکز بیشتر در سطوح مدیریت ارشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری

دریافت پرسشنامه استاندارد  حفظ و مراقبت از مشتری از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  حفظ و مراقبت از مشتری   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : ۱۲  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل…

ادامه مطلب

پرسشنامه خرید اینترنتی

دریافت پرسشنامه استاندارد  خرید اینترنتی از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه خرید اینترنتی   روایی و پایایی:  دارد  تعداد سوال : ۱۹  نحوه نمره گذاری و تفسیر: دارد  نوع فایل : ورد(word)   مقیاس: لیکرت  منبع: دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه خصوصی سازی

پرسشنامه استاندارد خصوصی سازی این پرسشنامه از پرسشنامه های اقای مقیمی می باشد که روایی  و پایایی ان هم بدست اماده است پرسشنامه استاندارد خصوصی سازی  که شامل ۴۱ گویه و هفت مولفه  (اصول و کاربرد،اشکال خصوصی سازی،زمینه های کاربرد،انگیزه های خصوصی سازی،اهمیت نقش خصوصی سازی،موانع خصوصی سازی عوامل تسهیل کننده کاربرد خصوصی سازی) می…

ادامه مطلب

پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

دریافت پرسشنامه استاندارد موفقیت مدیریت پروژه از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : موفقیت مدیریت پروژه   روایی و پایایی: دارد  تعداد سوال : ۲۷  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)  تعداد صفحه: ۳…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار کار آفرینانه

پرسشنامه استاندارد رفتار کارآفرینانه پرسشنامه استاندارد رفتار کارآفرینانه که شامل ۱۲ گویه و چهار مولفه (توانایی کاهش کاغذبازی ،گرایش به تغییر کارکنان ،چشم انداز استراتژیک کارکنان،بافت حمایتی ) می باشد . تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه رفتار کارافرینانه در یک سازمان موجود«« مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات را در بر می گیرد که توسط…

ادامه مطلب

پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی

دریافت پرسشنامه استاندارد رویکردهای رابطه ای در بازاریابی از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این فایل دارای دو پرسشنامه است: ۱- پرسشنامه رویکردهای رابطه‌ای در بازاریابی / بدون مولفه/ ۹ گویه ۲- پرسشنامه اثربخشی فعالیت‌های بازاریابی/ مولفه دارد(فلسفه مشتری/ یکپارچگی…

ادامه مطلب

پرسشنامه حکمرانی خوب

 دریافت پرسشنامه حکمرانی خوب از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این پرسشنامه دارای ۳۴ گویه و ۶ بعد می باشد (نتیجه گرایی/ اثربخشی نقش‌ها/ ارتقای ارزش‌ها/ شفاف‌سازی/ ظرفیت سازی/ پاسخگویی).    نام پرسشنامه : پرسشنامه حکمرانی خوب   روایی و پایایی: خارجی دارد…

ادامه مطلب