پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد، پاریس (۲۰۰۴)

پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد، پاریس (۲۰۰۴) پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی توسط فردریکز و همکاران (۲۰۰۴) طراحی و تدوین شده است. می باشد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا همیشه)، با سؤالاتی مانند: (من در کلاس توجه می کنم؛ وقتی سر کلاس هستم فقط…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارزیابی مهارت های کارآفرینی افراد

پرسشنامه استاندارد ارزیابی مهارت های کارآفرینی افراد پرسشنامه استاندارد ارزیابی مهارت های کارافرینی با هدف ارزیابی مهارت های کارآفرینی افراد طراحی تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا موافق تا کاملا مخالف)، با سؤالاتی مانند: (من معمولاً سعی می‌کنم هنگامی که با دیگران هستم، مسؤلیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۱۴ حیطه است و با یک مقیاس لیکرت سه درجه ­ ای (فراتر ازحد انتظار، در حد انتظار و نیازمند بهبود)، به ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان می پردازد. تعریف مفهومی: ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان:…

ادامه مطلب

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی اوناگ و همکاران( ۲۰۱۴)

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی اوناگ و همکاران( ۲۰۱۴)   Organizational Learning Capability پرسشنامه استاندارد قابلیت یادگیری سازمانی توسط اوناگ و همکاران در سال ۲۰۱۴ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (نظری ندارم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (سیاست های سازمان به طور قابل توجهی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی نوجوانان پاکلک (۲۰۰۴).

پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی نوجوانان پاکلک (۲۰۰۴). پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی نوجوانان توسط پاکلک (۲۰۰۴) ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه است که نگرانی ها، ترس ها و رفتارهای اجتنابی نوجوانان را در موقعیت های اجتماعی مختلف مثل تعامل با دوستان و در مدرسه اندازه گیری می کند. این پرسشنامه شامل دو زیر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارزیابی آموزش کارآفرینی دانشجویان

پرسشنامه استاندارد ارزیابی آموزش کارآفرینی دانشجویان پرسشنامه استاندارد ارزیابی آموزش کارآفرینی دانشجویان پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۱۶ عبارت است که هر عبارت سوالات مرتبط به خود را دارد. و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (اصلا اهمیتی ندارد تا بسیار با اهمیت)، به ارزیابی آموزشی کار آفرینی دانشجویان می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه لینان و همکاران( ۲۰۱۱)

پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه لینان و همکاران( ۲۰۱۱) پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینی توسط لینان و همکاران در سال ۲۰۱۱ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۶ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (برای ایجاد یک شرکت در آینده مصمم هستم.) قصد کارافرینی افرادرا…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۳۵ گویه است و ۷ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت چهار درجه ­ای (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم، با سؤالاتی مانند: (دوره آموزش الکترونیکی که در آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تلفیق در برنامه های درسی

پرسشنامه استاندارد تلفیق در برنامه های درسی پرسشنامه استاندارد تلفیق در برنامه های درسی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه است و با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (نظری ندارم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (در تدریس خود، محتوای دروس را با توجه به محتوای سایر دروس رشته تعیین…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه استاندارد هدف گرایی تحصیلی بوفارد و  همکاران (۱۹۹۸) پرسشنامه استاندارد هدف گرایی تحصیلی توسط بوفارد و همکاران در سال ۱۹۹۸ تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ۳ مولفه  است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم)، با سؤالاتی مانند: (برایم مهم است که در…

ادامه مطلب