مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

  .  دریافت پکیج مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس که توسط بندورا ( ۱۹۹۷) طراحی شده است. دارای ۱۸ گزاره است که پاسخ های آن از ۰ برای مخالفم ( نمی توانم ورزش کنم) تا ۴ برای کاملاً مواقم (…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۴۵ گویه بوده و هدف آن بررسی مشکلات مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی گردشگری کشور می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها

   . دریافت پکیج پرسشنامه تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۳۲ سوال داشته و هدف آن بررسی تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها (اهداف عمومی شرکت، اهداف بازاریابی شرکت، اهداف رسانه ای شرکت، اهداف شخصی، موفقیت تجاری و مالی) می…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت ورزشی برور (AIMS)

   . دریافت پکیج پرسشنامه هویت ورزشی برور (AIMS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس هویت ورزشی در سال ۱۹۹۳ توسط برور و همکاران به منظور سنجش هویت ورزشی ورزشکاران ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی ۱۰ عبارتی است که آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه دست مسلط آنت

  .  دریافت پکیج پرسشنامه دست مسلط آنت (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) آزمون دست مسط در سال ۱۹۶۷ توسط آنت معرفی شده است . این آزمون شامل ۱۲ سوال است که هر سوال براساس یک مقیاس پنج نقطه ای نمره گذاری می شود، بدین ترتیب که برای هر سوال، ترجیح آزمودنی در…

ادامه مطلب

پرسشنامه سابقه پزشکی

   . دریافت پکیج پرسشنامه سابقه پزشکی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سابقه پزشکی دارای ۲۳ آیتم بوده و هدف آن ارزیابی سابقه پزشکی  پیش از شروع برنامه ورزشی می باشد .شیوه نمره گذاری  این پرسشنامه بر اساس  طیف لیکرت بلی/خیر  می باشد. از آن جایی که نداشتن مشکل جسمی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه معنویت

     . دریافت پکیج پرسشنامه معنویت در ورزش     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه معنویت در ورزش  توسط  Duchon and Ashmos در سال ۲۰۰۰ تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه مشتمل بر ۳۳ سوال ۵ گزینه ای است و در سه سطح به ارزیابی معنویت در ورزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه وزن

دریافت پرسشنامه وزن هدف از پرسشنامه وزن اندازه گیری توانائی خود مهارگری خوردن از ابعاد مختلف (هیجان های منفی، در دسترس بودن، فشار اجتماعی، ناراحتی جسمانی، فعالیت های مثبت) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت ده نقطه ای است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی

پرسشنامه نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه ارزیابی نقش مبلمان ورزشی (وسایل ورزشی عمومی) در جذب شهروندان به ورزش همگانی از ابعاد مختلف (عامل سلامت جسمانی،‌ عامل فرهنگی، عامل اجتماعی) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش

دریافت پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه ارزیابی سبک های رهبری در مربیان ورزش است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه از جمله پرسشنامه های محقق ساخته است که دارای ۳۵ سوال و بیانیه توصیفی می باشد. این بیانیه ها توسط خود مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نیمرخ مرتبط با سبک های…

ادامه مطلب