پرسشنامه قضاوت اخلاقی

دریافت پرسشنامه قضاوت اخلاقی mjt از سایت مادسیج این پکیج شامل  پرسشنامه استاندارد قضاوت اخلاقی و یک مقاله پژوهشی با موضوع قضاوت اخلاقی می باشد پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید.    نام فایل :  پرسشنامه استاندارد قضاوت اخلاقی و یک مقاله  روایی و پایایی:…

ادامه مطلب

پرسشنامه انسجام خانواده

  دریافت پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده پرسشنامه فوق بر اساس مبانی نظری انسجام خانواده، با الهام از مدل ترکیبی اولسون (۱۹۹۹) و به وسیله ی (منبع داخل فایل)، ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۸ سوال است که از طریق آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

  دریافت پرسشنامه استاندارد خلاقیت دکتر سلطانی  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد خلاقیت پرسشنامه خلاقیت دارای  ۴۰  سوال بوده و  توسط  دکتر سلطانی تدوین گردیده است. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه گیلفورد (۱۹۵۰) : خلاقیت را مجموعه ‌ای از توانایی ها و خصیصه هاست که موجب تفکر خلاق…

ادامه مطلب

پرسشنامه دلبستگی به مکان

  دریافت پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان همراه با  فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان این مقیاس توسط (منبع داخل فایل) ، بر اساس نظریه لو و آلتمن(۱۹۹۲) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن(۲۰۰۱) و کیل، موون و تارانت(۲۰۰۴) ساخته شده است. که دیدگاه نگرشی نسبت به دلبستگی مکان دارند. مقیاس مذکور، مشتمل…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون

دریافت پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید        نام پرسشنامه : پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون     روایی و پایایی: دارد  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل: ورد  مولفه: دارد  تعداد سوالات: ۱۲۰  منبع: دارد…

ادامه مطلب

آزمون رشد استدلال اخلاقی

دریافت آزمون رشد  استدلال اخلاقی  از سایت مادسیج  پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید    نام پرسشنامه :آزمون  رشد استدلال اخلاقی DIT  – رست و همکاران  روایی و پایایی: دارد ( به طور کامل توضیح داده شده است)  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد نوع…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از موفقیت

  دریافت پرسشنامه استاندارد ترس از موفقیت همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد ترس از موفقیت پرسشنامه ترس از موفقیت دارای ۲۹ گویه و هدف آن بررسی میزان ترس از موفقیت کارکنان می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه “ترس از موفقیت‌”به منزله مانعی بر سر راه رشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس غربت

پرسشنامه استاندارد احساس غربت پرسشنامه استاندارد احساس غربت  زارع و همکاران (۱۳۹۱)  که شامل ۳۶گویه و ۵ مولفه ای دلتنگی برای خانواده ، میل برگشتن به موطن ، احساس تنهایی ، ناسازگاری با محیطهای جدید ، دلتنگی برای دوستان صمیمی ، می باشد.   احساس غربت به مجموعه ای از احساسات ناخوشایند و بعضا غیر…

ادامه مطلب

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

دریافت پرسشنامه پذیرش اجتماعی از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید        نام پرسشنامه : پرسشنامه پذیرش اجتماعی  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد   کلید: دارد نوع فایل: ورد  تعداد سوالات: ۳۳ سوال  قیمت:  فقط ۴۹۰۰    گارانتی! : دارد ( در…

ادامه مطلب

پرسشنامه مکانیسم های دفاعی

دریافت پرسشنامه مکانیسم های دفاعی از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید        نام پرسشنامه :پرسشنامه مکانیسم های دفاعی  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  مولفه: دارد  تعداد صفحه:۱۲ صفحه عکس  منبع: دارد  قیمت:  فقط ۴۹۰۰       توضیحات: پرداخت توسط همه…

ادامه مطلب