پرسشنامه بررسی ارزشها (آلپورت)

دریافت پرسشنامه بررسی ارزشها (آلپورت)  از سایت مادسیج پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید بخش اول این آزمون ۳۰ گویه و بخش دوم آن ۱۵ گویه دارد.    نام پرسشنامه : پرسشنامه بررسی ارزشها   روایی و پایایی: دارد  کلید: دارد  نحوه تفسیر و نمره گذاری:…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش پیشرفت acmt

دریافت پرسشنامه انگیزش پیشرفت acmt از سایت مادسیج این آزمون در ۱۶ صفحه تمامی توضیحات لازم را دارا می باشد ( روایی پایایی، نحوه تفسیر و..) و دارای ۵۰ سوال می باشد. پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه انگیزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ

دریافت پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این پرسشنامه ۳۷ گویه دارد.    نام پرسشنامه : پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ   روایی و پایایی: دارد  نحوه نمره گذاری و تفسیر: دارد  نوع فایل : ورد…

ادامه مطلب

آزمون هوش هیجانی

در اینجا دو آزمون هوش هیجانی( آزمون ۱۱۷ سوالی و ۲۰ سوالی) را قرار داده ایم که با توجه به  موضوع خود آزمون مورد نظر را دانلود کنید دریافت آزمون هوش هیجانی-۲۰ سوالی  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در ۴  صفحه تمامی  توضیحات لازم تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد…

ادامه مطلب

آزمون هوش کتل

دریافت آزمون هوش کتل _مقیاس ۳ فرم A و B از سایت مادسیج در اینجا ما دو آزمون کتل را قرار داده ایم شما می توانید با توجه به نیاز خود یکی از آزمون ها را دانلود کنید این آزمون کاملا استاندارد می باشد و در ۲۵ صفحه تمامی  توضیحات لازم تشریح کرده است آزمون و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک خویشتن

دریافت پرسشنامه ادراک خویشتن (بک)  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در ۷ صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی و…) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه ادراک خویشتن   روایی…

ادامه مطلب

آزمون شخصیتی آیزنک

دریافت آزمون شخصیتی آیزنک از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در ۱۳ صفحه تمامی  توضیحات لازم  تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  آزمون شخصیتی آیزنک (نوجوانان)  کلید: دارد  تعداد گویه: ۸۰ نمره گذاری…

ادامه مطلب

آزمون شخصیت برن رویتر

دریافت آزمون شخصیت برن رویتر  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در ۱۶ صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی وکلید و…..) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : آزمون شخصیت برن رویتر…

ادامه مطلب

آزمون ریون پیشرفته- فرم ۳۶ تایی

دریافت آزمون ریون پیشرفته-فرم ۳۶ تایی  از سایت مادسیج این آزمون کالا استاندارد و کامل می باشد که توسط تیم مادسیج تهیه شده است. این آزمون فرم ۳۶ تایی می باشد   همچنین شما می توانید آزمون ریون پیشرفته-۱۲ تایی را هم از سایت دریافت کنید پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج (…

ادامه مطلب

آزمون ریون پیشرفته- فرم ۱۲ تایی

دریافت آزمون ریون پیشرفته-فرم ۱۲ تایی  به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان این آزمون کالا استاندارد و کامل می باشد که توسط تیم مادسیج تهیه شده است. این آزمون فرم ۱۲ تایی می باشد   همچنین شما می توانید آزمون ریون فرم ۳۶ تایی را هم از سایت دریافت کنید پرسشنامه های استاندارد را…

ادامه مطلب