آزمون شخصیت برن رویتر

دریافت آزمون شخصیت برن رویتر  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در ۱۶ صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی وکلید و…..) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : آزمون شخصیت برن رویتر…

ادامه مطلب

آزمون ریون پیشرفته- فرم ۳۶ تایی

دریافت آزمون ریون پیشرفته-فرم ۳۶ تایی  از سایت مادسیج این آزمون کالا استاندارد و کامل می باشد که توسط تیم مادسیج تهیه شده است. این آزمون فرم ۳۶ تایی می باشد   همچنین شما می توانید آزمون ریون پیشرفته-۱۲ تایی را هم از سایت دریافت کنید پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج (…

ادامه مطلب

آزمون ریون پیشرفته- فرم ۱۲ تایی

دریافت آزمون ریون پیشرفته-فرم ۱۲ تایی  به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان این آزمون کالا استاندارد و کامل می باشد که توسط تیم مادسیج تهیه شده است. این آزمون فرم ۱۲ تایی می باشد   همچنین شما می توانید آزمون ریون فرم ۳۶ تایی را هم از سایت دریافت کنید پرسشنامه های استاندارد را…

ادامه مطلب

تست حافظه بزرگسالان

دریافت تست حافظه بزرگسالان  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در ۱۰ صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی و…) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید در این آزمون، سه جدول A و B و C…

ادامه مطلب

آزمون جملات ناتمام ساکس

دریافت آزمون جملات ناتمام ساکس  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در۷ صفحه توضیحات لازم تشریح شده است. پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید.      نام پرسشنامه : آزمون جملات ناتمام ساکس تعداد گویه‌ها: ۶۰  نحوه نمره گذاری: دارد  نوع…

ادامه مطلب

آزمون جملات ناتمام راتر

دریافت آزمون جملات ناتمام راتر  از سایت مادسیج این پرسشنامه  توسط تیم پژوهش مادسیج تهیه و در سایت قرار گرفته است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : جملات ناتمام راتر  نحوه نمره‌گذاری: دارد  نوع فایل :پی دی اف   منبع: دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه افسردگی کودکان

دریافت پرسشنامه افسردگی کودکان  از سایت مادسیج این پرسشنامه در ۸ صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی و…) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه افسردگی کودکان   روایی و پایایی: دارد  نحوه نمره گذاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه کمرویی

دریافت پرسشنامه کمرویی  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در ۱۳ صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی و…) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه کمرویی سموعی، ۴۴ سوالی   روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه حل مسئله

دریافت پرسشنامه حل مسئله از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید هدف: این ابزار چهار ویژگی فردی که دو به دو در مقابل هم قرار دارند را در شخص مورد ارزیابی قرار می دهد. اینکه شخص حسی است یا شهودی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

  دریافت پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی جونز همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی دارای ۱۰۰ سوال بوده و از طریق این سوالات ۱۰ خرده مقیاس را بررسی می کند. هر ۱۰ سوال پرسشنامه معرف یک خرده مقیاس است. این…

ادامه مطلب