پرسشنامه طراحی شغل برای یادگیری

دریافت پرسشنامه استاندارد طراحی شغل برای یادگیری از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه و سه بعد می باشد. ابعاد: انعطاف پذیری و فرایند یادگیری رویه های کاری رویه‌های اجتماعی    نام پرسشنامه :  پرسشنامه طراحی شغل…

ادامه مطلب

پرسشنامه طراحی شغل

دریافت پرسشنامه استاندارد  طراحی شغل از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این پرسشنامه ۴۱ گویه و چهار بعد دارد: رویکرد انگیزشی طراحی شغل رویکرد طراحی مکانیکی شغل رویکرد زیستی طراحی شغل رویکرد ادراکی طراحی شغل    نام پرسشنامه :  طراحی شغل…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام(jit)

دریافت پرسشنامه استاندارد عملکرد سیستم به هنگام jit از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و سه بعد می باشد: انتخاب عرضه کننده مشارکت عرضه کننده تحویل به‌هنگام    نام پرسشنامه :   عملکرد سیستم به هنگام…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موفقیت کیفیت جامع

دریافت پرسشنامه استاندارد  عوامل موفقیت کیفیت جامع از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه عوامل موفقیت کیفیت جامع   روایی و پایایی: دارد  تعداد سوال : ۳۶  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنترل یکپارچه تغییر

دریافت پرسشنامه استاندارد  کنترل یکپارچه تغییر از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه کنترل یکپارچه تغییر   روایی و پایایی: دارد  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  تعداد سوال : ۲۱  نوع فایل : ورد(word)  تعداد صفحه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت ارزش

دریافت پرسشنامه استاندارد مدیریت ارزش از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  مدیریت ارزش   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : ۸  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع: دارد  تعداد صفحه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

دریافت پرسشنامه استاندارد  مدیریت کیفیت جامع از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : ۳۵  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع:…

ادامه مطلب

پرسشنامه مزایای ارزیابی عملکرد

دریافت پرسشنامه استاندارد مزایای ارزیابی عملکرد از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  مزایایی ارزیابی عملکرد   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : ۴  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع:…

ادامه مطلب

پرسشنامه نظام جبران خدمت

دریافت پرسشنامه استاندارد نظام جبران خدمت از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  نظام جبران خدمت   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : ۱۰  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع: دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثر بخشی شبکه سازی NGOs

دریافت پرسشنامه استاندارد اثر بخشی شبکه سازی NGOs از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ۵ بعد می باشد. ابعاد پرسشنامه: ارتباطات و سرمایه اجتماعی ماموریت و هدف مشارکت حکمرانی و دموکراسی برنامه‌ریزی پایداری و بازبینی…

ادامه مطلب