پرسشنامه سبک رهبری -لیکرت

دریافت پرسشنامه سبک رهبری لیکرت از سایت مادسیج این پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده و ۳۵ سوا دارد.هدف آن خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است ، دارای ۳۵ بیانیه توصیفی می باشد، توسط مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نمیرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزاد منشانه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری چند عاملی

  دریافت پرسشنامه استاندارد رهبری چند عاملی  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد رهبری چند عاملی پرسشنامه استاندارد رهبری چند عاملی  شامل ۴۵گویه ابعاد رهبری تبدیلی عبارتند از: نفوذ آرمانی: رهبرانی که مورد احترام زیر دستانشان هستند. و نفوذ شگرفی در پیروان خود دارند. انگیزش الهامی: رهبرانی که چشم…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت شغلی | جزنی

پرسشنامه استانداردخلاقیت شغلی پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی   که شامل ۳۷ گویه   می باشد. پرسشنامه سنجش خلاقیت در محیط های سازمانی – صنعتی، به وسیله نسرین جزنی، ساختارسازی شده است. ساختارسازی این پرسشنامه ۳ ماه طول کشید و بر اساس معرفه هایی دقیق از خلاقیت شغلی انجام گرفت. در گویه سازی این پرسش نامه از منابع…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر

دریافت پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر از سایت مادسیج معرفی پرسشنامه و کاربرد آن این پرسش نامه برای اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کانتر افزایش یافت. این پرسشنامه شامل ۸سوال می باشد که بوسیله سرپرست هر قسمت و برای کارکنان، تکمیل می شود. ایندپرسش نامه با تاکید بر نگرش سرپرستان ، میزان نوآوری سازمانی را در…

ادامه مطلب

نمونه پرسشنامه سروکوال(ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری)

دریافت پرسشنامه سروکوال (ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری) از سایت مادسیج آزمون های استاندارد را فقط از سایت مادسیج دریافت کنید این پرسشنامه به منظور ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری می باشد که در سه بخش تهیه و تنظیم شده است . مولفه ها:   مولفه ها (ابعاد) فیزیکی قابلیت اطمینان تضمین پاسخگویی همدلی  نام پرسشنامه :…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

  دریافت پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد رضایت شغلی در ۶ بعد نظام پرداخت (سوالات ۱،۲،۳)، نوع شغل (سوالات۴،۵،۶،۷)، فرصت­های پیشرفت (سوالات۸،۹،۱۰)، جوّ سازمانی (سوالات۱۱،۱۲)، سبک رهبری (سوالات۱۳،۱۴،۱۵،۱۶)،…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان

دریافت پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا از سایت مادسیج آزمون های استاندارد را فقط از سایت مادسیج دریافت کنید  نام پرسشنامه :  رضایت شغلی  روایی و پایایی : دارد ( داخل فایل)  نوع فایل: ورد  تعدا سوال:۱۹  ابعاد: دارد   نمره گذاری و تفسیر: دارد  منبع: دارد  مدل: دارد  تعداد صفحه: ۶  قیمت:  فقط ۱۸۰۰     توضیحات:…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدالت سازمانی

دریافت پرسشنامه عدالت سازمانی  از سایت مادسیج این پرسشنامه شامل سه مولفه زیر می باشد عدالت توزیعی عدالت رویه­ای عدالت مراوده­ ای روایی و پایایی این پرسشنامه  در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بدست آمده است. منبع داخل فایل  نام پرسشنامه : عدالت سازمانی    روایی و پایایی : دارد ( داخل فایل)    منبع :…

ادامه مطلب

پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز

دریافت پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز  از سایت مادسیج پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز که شامل سه بعد زیر می باشد پیچیدگی ساختار سازمان پیچیدگی ساختار سازمان تمرکز ساختار سازمان و روایی و پایایی آن در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بدست آمده است که منبع آن داخل فایل قرار دارد.  نام پرسشنامه :  ساختار سازمانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه زنجیره تامین

دریافت پرسشنامه زنجیره تامین  از سایت مادسیج این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال   و ۴ مولفه استاندارد در فایل ورد می باشد و همچنین منبع این پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران می باشد و روایی و پایایی آن هم در داخل فایل ذکر شده است  نام پرسشنامه :   زنجیره تامین  روایی و پایایی…

ادامه مطلب