پرسشنامه تفویض اختیار

دریافت پرسشنامه تفویض اختیار جامعه صنعتی (۱۹۹۶) از سایت مادسیج این پرسشنامه مربوط به جامعه صنعتی (۱۹۹۶) می باشد که کاملا استاندارد و پژوهش های زیادی بر مبنای این پرسشنامه اجرا شده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید روایی پایایی: روایی پرسشنامه با استفاده…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک رهبری فیدلر

دریافت پرسشنامه سبک رهبری فیدلر از سایت مادسیج پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید  روایی و پایایی: روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید….

ادامه مطلب

پرسشنامه انتظار هاکمن و پورتر

دریافت پرسشنامه انتظار هاکمن و پورتر از سایت مادسیج پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این پرسشنامه از سه بخش تشکیل شده و در مجموع ۲۵ گویه دارد. روایی و پایایی: این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون…

ادامه مطلب

پرسشنامه بررسی ارزشها (آلپورت)

دریافت پرسشنامه بررسی ارزشها (آلپورت)  از سایت مادسیج پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید بخش اول این آزمون ۳۰ گویه و بخش دوم آن ۱۵ گویه دارد.    نام پرسشنامه : پرسشنامه بررسی ارزشها   روایی و پایایی: دارد  کلید: دارد  نحوه تفسیر و نمره گذاری:…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی (رایگان)

دریافت رایگان پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی از سایت مادسیج پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید این پرسشنامه ۱۰ گویه و دو مولفه دارد.   دانلود مطالب مرتبط  پرسشنامه استاندارد با پایایی رایگان ۵۰۰ پرسشنامه رایگان برای رشته های مدیریت و علوم تربیتی و روانشناسی

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت

دریافت پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان هوش سازمانی برا ی نخستین بار در سال ۲۰۰۳ توسط البرشت طراحی شد که شامل ۴۶ سوال و ۷ مولفه می باشد که در مقیاس لیکرت می باشد. پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) دریافت کنید….

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای سیاسی دوبرین

دریافت پرسشنامه رفتارهای سیاسی دوبرین  از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :   پرسشنامه رفتار سیاسی  تعداد سوال : ۱۹  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع: دارد  تعداد صفحه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابزارهای مدیریت پروژه

دریافت پرسشنامه ابزارهای مدیریت پروژه از سایت مادسیج   پرسشنامه استاندارد مدیریت  پروژه  پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه  انریکو و همکاران  (منبع داخل فایل)  شامل ۲۲گویه می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه پروژه هسته اصلی در کسب و کار و ساختمان است و مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی به عنوان ابزاری راهبردی جهت موفقیت پروژه…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد

دریافت پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد از سایت مادسیج    پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارزیابی عملکرد( منبع داخل فایل)   شامل ۱۹گویه می باشد. در واقع، سنجش عملکرد، ابزاری است که می تواند سازمان را در درک موقعیت و هماهنگی هر چه بهتر با شرایط و بهبود آن یاری دهد. از دیدگاه گذشته نگر، بدون استفاده از سنجش عملکرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی تحلیل شغل

دریافت پرسشنامه اثربخشی تحلیل شغل از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :   پرسشنامه اثربخشی تحلیل شغل   روایی و پایایی: دارد (خارجی)  تعداد سوال : ۱۶  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع: دارد…

ادامه مطلب