پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی به پلیس

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی به پلیس پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس داری ۵ سوال و هدف از بررسی میزان اعتماد عمومی به پلیس می باشد تعریف مفهومی بوویرد( ۲۰۰۵ ) معتقد است که اعتماد عمومى تجربه شخصى افراد در مواجهه با قدر ت هاى محلى در نظر گرفته شده است. اعتماد بر نگرش ها و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان

دریافت پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان دارای ۳۰  سوال و هدف از آن بررسی میزان استرس در محیط بیمارستان می باشد. تعریف مفهومی واژه استرس امروزه چنان نقل هر زبانی است که گویا استرس مسئله همگانی و همه گیر و مبتلا به انسان امروز و مشخصه زندگی اوست. روانشناسان و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های دلبستگی همسران

دانلود پرسشنامه سبک های دلبستگی همسران آزمون سبک های دلبستگی شامل دو مقیاس اضطراب دلبستگی با ۱۷ ماده و اجتناب دلبستگی با ۲۴ ماده است. این آزمون براساس مدل بارتولوموو و با اقتباس از آزمون موفق ECR-R (تجربه از روابط نزدیک – فرم اصلاح شده) تهیه شده است که به طور خاص، دلبستگی در رابطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه با تفسیر احساسات مثبت درباره همسر

دانلود پرسشنامه احساسات مثبت درباره همسر بدون تردید، درباره شریک زندگیتان، احساسات بسیار خوبی دارید اما پرسشنامه احساسات مثبت به شما اجازه می دهد تا احساسات خود را با احساسات دیگران مقایسه کنید.   مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال است که مقیاس آن براساس ۱= کاملا منفی تا ۷= کاملا مثبت می باشد. روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی عمومی

دانلود پرسشنامه بهزیستی عمومی بهزیستی روانی نشانگر چالش هایی است که فرد در تلاش برای انجام امور زندگی و تحقق استعدادهای منحصر به فردش با آن مواجه می شود و شامل شش بعد است: خود را قبول داشتن، رشد شخصی، داشتن هدف در زندگی، رابطه مثبت با دیگران، تسلط بر محیط و خودمختاری. مقیاس بهزیستی عمومی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس ۹۶ سوالی

  دریافت پرسشنامه استاندارد  ترس ۹۶ سوالی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد ترس این چک لیست مرکب از سؤالاتی است که نشان دهنده ترس انسان­ها از انواع اشیا، موقعیت­ها . فعالیت­هایی است که از آن می ترسید و تا ۲-۳ سال گذشته از آن می ترسیده اید.. تعریف…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش استادان به آموزش الکترونیکی

  دریافت پرسشنامه استاندارد نگرش استادان به آموزش الکترونیکی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد نگرش استادان به آموزش الکترونیکی این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (احساس خودکامیابی، احساس رغبت، احساس مفید بودن، قصد به کارگیری یادگیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودپنداره

  دریافت دو پرسشنامه استاندارد خودپنداره  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد خود پنداره پرسش نامه خودپنداره دارای شش بعد جداگانه و ۴۸ گویه است. شش بعد  یعنی خودپنداره ، جسمانی، اجتماعی، عقلانی، اخلاقی، آموزشی و خلق­وخو. همچنین از مجموع آنها نمره خودپنداره کلی به دست می­آید. ….

ادامه مطلب

پرسشنامه وزن

دریافت پرسشنامه وزن هدف از پرسشنامه وزن اندازه گیری توانائی خود مهارگری خوردن از ابعاد مختلف (هیجان های منفی، در دسترس بودن، فشار اجتماعی، ناراحتی جسمانی، فعالیت های مثبت) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت ده نقطه ای است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

دریافت پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه بررسی سبک های مختلف فکر کردن در مربی های ورزشی است که این امر توسط سوالات مختلف (هر سبک شامل ۸ سوال و در مجموع ۴۰ سوال) انجام می شود. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه شامل ۴۰ سئوال است و به وسیله استرنبرگ و…

ادامه مطلب