پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

دریافت پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی (UCLA) پرسش نامه احساس تنهایی توسط )راسل و پیلوا و کورتونا (  در سال ۱۹۸۰ ساخته شد که شامل ۲۰ سوال و به صورت ۴  گزینه ای ،۱۰ جمله منفی و ۱۰ جمله مثبت است . این پرسشنامه برای یافتن راهی ، جهت حل مشکلات نوجوانان طرح شده است ….

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

دریافت پرسشنامه  سبک هویت برزونسکی پرسشنامه سبک هویت ( برزونسکی ، ۱۹۹۲) یک مقیاس ۴۰ سوالی است که ۱۱ سوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی ،۹ سوال مربوط به مقیاس هنجاری ،۱۰ سوال آن مربوط به مقیاس سردر گم یا اجتنابی و ۱۰ سوال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلی ثانویه استفاده…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده (FAD)

دریافت پرسشنامه استاندارد ابزار سنجش خانواده (FAD) FAD یک پرسشنامه ۶۰ سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده بر مبنای الگوی مک مستر که قبلا ذکر شد، تدوین شده است. این ابزار در سال ۱۹۸۳ توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب با هدف توصیف ویژگی های سازمانی و ساختاری خانواده تهیه شده است که توانایی خانواده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی به پلیس

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی به پلیس پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس داری ۵ سوال و هدف از بررسی میزان اعتماد عمومی به پلیس می باشد تعریف مفهومی بوویرد( ۲۰۰۵ ) معتقد است که اعتماد عمومى تجربه شخصى افراد در مواجهه با قدر ت هاى محلى در نظر گرفته شده است. اعتماد بر نگرش ها و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان

دریافت پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان دارای ۳۰  سوال و هدف از آن بررسی میزان استرس در محیط بیمارستان می باشد. تعریف مفهومی واژه استرس امروزه چنان نقل هر زبانی است که گویا استرس مسئله همگانی و همه گیر و مبتلا به انسان امروز و مشخصه زندگی اوست. روانشناسان و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های دلبستگی همسران

دانلود پرسشنامه سبک های دلبستگی همسران آزمون سبک های دلبستگی شامل دو مقیاس اضطراب دلبستگی با ۱۷ ماده و اجتناب دلبستگی با ۲۴ ماده است. این آزمون براساس مدل بارتولوموو و با اقتباس از آزمون موفق ECR-R (تجربه از روابط نزدیک – فرم اصلاح شده) تهیه شده است که به طور خاص، دلبستگی در رابطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه با تفسیر احساسات مثبت درباره همسر

دانلود پرسشنامه احساسات مثبت درباره همسر بدون تردید، درباره شریک زندگیتان، احساسات بسیار خوبی دارید اما پرسشنامه احساسات مثبت به شما اجازه می دهد تا احساسات خود را با احساسات دیگران مقایسه کنید.   مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال است که مقیاس آن براساس ۱= کاملا منفی تا ۷= کاملا مثبت می باشد. روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی عمومی

دانلود پرسشنامه بهزیستی عمومی بهزیستی روانی نشانگر چالش هایی است که فرد در تلاش برای انجام امور زندگی و تحقق استعدادهای منحصر به فردش با آن مواجه می شود و شامل شش بعد است: خود را قبول داشتن، رشد شخصی، داشتن هدف در زندگی، رابطه مثبت با دیگران، تسلط بر محیط و خودمختاری. مقیاس بهزیستی عمومی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس ۹۶ سوالی

  دریافت پرسشنامه استاندارد  ترس ۹۶ سوالی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد ترس این چک لیست مرکب از سؤالاتی است که نشان دهنده ترس انسان­ها از انواع اشیا، موقعیت­ها . فعالیت­هایی است که از آن می ترسید و تا ۲-۳ سال گذشته از آن می ترسیده اید.. تعریف…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش استادان به آموزش الکترونیکی

  دریافت پرسشنامه استاندارد نگرش استادان به آموزش الکترونیکی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد نگرش استادان به آموزش الکترونیکی این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (احساس خودکامیابی، احساس رغبت، احساس مفید بودن، قصد به کارگیری یادگیری…

ادامه مطلب