آزمون هوش هیجانی

در اینجا دو آزمون هوش هیجانی( آزمون ۱۱۷ سوالی و ۲۰ سوالی) را قرار داده ایم که با توجه به  موضوع خود آزمون مورد نظر را دانلود کنید دریافت آزمون هوش هیجانی-۲۰ سوالی  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در ۴  صفحه تمامی  توضیحات لازم تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد…

ادامه مطلب

آزمون هوش کتل

دریافت آزمون هوش کتل _مقیاس ۳ فرم A و B از سایت مادسیج در اینجا ما دو آزمون کتل را قرار داده ایم شما می توانید با توجه به نیاز خود یکی از آزمون ها را دانلود کنید این آزمون کاملا استاندارد می باشد و در ۲۵ صفحه تمامی  توضیحات لازم تشریح کرده است آزمون و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک خویشتن

دریافت پرسشنامه ادراک خویشتن (بک)  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در ۷ صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی و…) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه ادراک خویشتن   روایی…

ادامه مطلب

آزمون شخصیتی آیزنک

دریافت آزمون شخصیتی آیزنک از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در ۱۳ صفحه تمامی  توضیحات لازم  تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  آزمون شخصیتی آیزنک (نوجوانان)  کلید: دارد  تعداد گویه: ۸۰ نمره گذاری…

ادامه مطلب

آزمون شخصیت برن رویتر

دریافت آزمون شخصیت برن رویتر  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در ۱۶ صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی وکلید و…..) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : آزمون شخصیت برن رویتر…

ادامه مطلب

آزمون ریون پیشرفته- فرم ۳۶ تایی

دریافت آزمون ریون پیشرفته-فرم ۳۶ تایی  از سایت مادسیج این آزمون کالا استاندارد و کامل می باشد که توسط تیم مادسیج تهیه شده است. این آزمون فرم ۳۶ تایی می باشد   همچنین شما می توانید آزمون ریون پیشرفته-۱۲ تایی را هم از سایت دریافت کنید پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج (…

ادامه مطلب

آزمون ریون پیشرفته- فرم ۱۲ تایی

دریافت آزمون ریون پیشرفته-فرم ۱۲ تایی  به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان این آزمون کالا استاندارد و کامل می باشد که توسط تیم مادسیج تهیه شده است. این آزمون فرم ۱۲ تایی می باشد   همچنین شما می توانید آزمون ریون فرم ۳۶ تایی را هم از سایت دریافت کنید پرسشنامه های استاندارد را…

ادامه مطلب

تست حافظه بزرگسالان

دریافت تست حافظه بزرگسالان  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در ۱۰ صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی و…) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید در این آزمون، سه جدول A و B و C…

ادامه مطلب

آزمون جملات ناتمام ساکس

دریافت آزمون جملات ناتمام ساکس  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در۷ صفحه توضیحات لازم تشریح شده است. پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید.      نام پرسشنامه : آزمون جملات ناتمام ساکس تعداد گویه‌ها: ۶۰  نحوه نمره گذاری: دارد  نوع…

ادامه مطلب

آزمون جملات ناتمام راتر

دریافت آزمون جملات ناتمام راتر  از سایت مادسیج این پرسشنامه  توسط تیم پژوهش مادسیج تهیه و در سایت قرار گرفته است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : جملات ناتمام راتر  نحوه نمره‌گذاری: دارد  نوع فایل :پی دی اف   منبع: دارد…

ادامه مطلب