پرسشنامه وسواس فکری و عملی

پرسشنامه استاندارد وسواس فکری و عملی این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال بوده و هدف آن ارزیابی و سنجش میزان اختلال وسواس فکری و عملی از ابعاد مختلف (وسواس های آلودگی، اجبارهای شست وشو، اجبارهای نظم و ترتیب، اجبارهای وارسی، افکار وسواسی آسیب به خود و دیگران، افکار وسواسی خشونت، تکانه های وسواسی آسیب به خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش اخلاقی

پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی پرسشنامه هوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی در اخلاقیات، اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده است. این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی (عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها، راستگویی، استقامت و پافشاری برای حق(ایستادگی بخاطر حقیقت)،…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های اجتماعی واتسون

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال بوده و هدف آن سنجش مهارت های اجتماعی از ابعاد مختلف (مهارت های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان)  است. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه  زمانی که از مهار تهای اجتماعی یاد می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

   پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL) پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه که شامل ۳۹ سوال و هدف از آن  بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه از ابعاد مختلف (رضایت عمومی، عواطف منفی، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه به عنوان یک مفهوم میان رشته ای، کیفیت زندگی…

ادامه مطلب

پرسشنامه دلبستگی به خدا

پرسشنامه دلبستگی به خدا M-SAS (فرم خلاصه شده) این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد دلبستگی به خدا (جوارجویی، پناهگاه امن، پایگاه امن، اعتراض به جدایی (نگرانی از جدایی از دلبستگی)، ادراک مثبت از خود، ادراک مثبت از خدا) است. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه (منبع داخل فایل)  به عنوان یکی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

پرسشنامه استاندارد هراس اجتماعی کانور (SPIN) این پرسشنامه ۱۷ آیتم دارد و هدف آن سنجش میزان هراس اجتماعی و خرده مقیاس های آن (ترس، اجتناب و فیزیولوژی)می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه هراس اجتماعی ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی است که در آن شخص می ترسد شرمساری اش…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها

پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل مهاجرت به شهرها این پرسشنامه دارای ۴۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل مهاجرت به شهرها (عوامل فرهنگی و مذهبی، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل جغرافیایی و اقلیمی) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه مهاجرت بی رویه یک بیماری اجتماعی و عامل بسیاری از…

ادامه مطلب

پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا

پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا که در سال های ۱۹۹۰-۱۹۸۹ فاشیون و فاشیون با همکاری انجمن فلاسفه چند دانشگاه ایالات متحده آمریکا، در مطالعه ای به روش دلفی بر اساس نظرات ۴۶ تن از صاحب نظران، تفکر انتقادی، فلاسفه و اساتید برجسته آموزشی و پس از…

ادامه مطلب

پرسشنامه قضاوت اخلاقی

دریافت پرسشنامه قضاوت اخلاقی mjt از سایت مادسیج این پکیج شامل  پرسشنامه استاندارد قضاوت اخلاقی و یک مقاله پژوهشی با موضوع قضاوت اخلاقی می باشد پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید.    نام فایل :  پرسشنامه استاندارد قضاوت اخلاقی و یک مقاله  روایی و پایایی:…

ادامه مطلب

پرسشنامه انسجام خانواده

  دریافت پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده پرسشنامه فوق بر اساس مبانی نظری انسجام خانواده، با الهام از مدل ترکیبی اولسون (۱۹۹۹) و به وسیله ی (منبع داخل فایل)، ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۸ سوال است که از طریق آن…

ادامه مطلب