پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI) – نسخه ۴۶ آیتمی

  دریافت پکیج پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI) – نسخه ۴۶ آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI) از ۴۶ گویه و ۴ خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی (۱۱ سوال)، جایگاه من (۱۱ سوال)، گریز عاطفی (۱۲ سوال) و هم آمیختگی با دیگران (۱۲ سوال) تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر (SJSI)

  دریافت پکیج پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر (SJSI) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استرس شغلی حاوی ۳۰ سئوال ۹ گزینه ای از نوع بسته پاسخ بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت تهیه شده است.پرسشنامه با در نظر گرفتن ۸ ویژگی انتخابی به عنوان مؤلفه های عمده جهت تعیین میزان دفعات وقوع…

ادامه مطلب

مقیاس سازگاری زن و شوهر گراهام بی اسپنیر (DAS)

  دریافت پکیج مقیاس سازگاری زن و شوهر گراهام بی اسپنیر (DAS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس یک ابزار ۳۲ سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطۀ زناشویی از نظر زن و شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند. این ابزار برای چند هدف ساخته شده است. می…

ادامه مطلب

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS) – نسخه ۱۸ آیتمی

  دریافت پکیج مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS) – نسخه ۱۸ آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط هندریک و هندریک بر پایه ی الگوی “لی” از عشق در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است. مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS) از ۱۸ گویه و ۶ خرده مقیاس اروس (۳ سوال)،…

ادامه مطلب

پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ) از ۶۹ گویه و ۱۰ خرده مقیاس ارزیابی ظاهر (۷ سوال)، گرایش ظاهر (۱۲ سوال)، ارزیابی تناسب (۳ سوال)، گرایش تناسب (۱۳ سوال)، ارزیابی سلامت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

  دریافت پکیج پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس توسط پارگامنت (۲۰۰۰)، ساخته شده و شامل ۱۰۰ پرسش است و توسط آن میزان مقابله مذهبی آزمودنی در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی سنجیده می شود. این مقیاس ۱۰۰ ماده آزمون و ۱۷ زیرمقیاس را شامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرانی پن استت زینبارگ و بارلو (PSWQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرانی پن استت زینبارگ و بارلو (PSWQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرانی پن استت (PSWQ) در سال ۱۹۹۰ توسط زینبارگ و بارلو ساخته شده است که نوعی ابزار خودسنجی برای تشخیص صفت نگرانی و شامل ۱۶ ماده است. این ماده ها برای دستیابی به ابعاد…

ادامه مطلب

مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

  دریافت پکیج مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان به وسیله رینولدز و ریچموند (۱۹۷۸) جهت ارزیابی «میزان و کیفیت اضطراب کودکان و نوجوانان» تهیه شده است (گرالد و رینولدز ۱۹۹۹). این پرسشنامه از مقیاس اضطراب آشکار کودکان…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)

  دریافت پکیج پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)  (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه شامل دو بخش است. قسمت نخست پرسشنامه شامل اطلاعات و ویژگیهای فردی آزمودنی ها نظیر جنسیت، سنوات خدمتی، رشته تحصیلی و اداره کل محل کار و قسمت دوم، در برگیرنده ده مولفه چهار گزینه ای…

ادامه مطلب

مقیاس تاکتیک های تعارض با پدر و مادر موری ای اشتراوس (CTS)

  دریافت پکیج مقیاس تاکتیک های تعارض با پدر و مادر موری ای اشتراوس (CTS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تاکتیک های تعارض یک ابزار ۱۵ سوالی است که برای سنجش سه تاکتیک حل تعارض (یعنی استدلال، پرخاشگری کلامی و خشونت) بین اعضای خانواده تدوین شده است. این مقیاس در…

ادامه مطلب