آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول گلاس

.  دریافت پکیج آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول گلاس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این آزمون دارای ۳۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی نوع تعامل اجتماعی فرد می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه دوسوگرایی مذهبی (بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه)

.  دریافت پکیج پرسشنامه دوسوگرایی مذهبی (بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان دوسوگرایی مذهبی در افراد می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

 . دریافت پکیج  پرسشنامه شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف بررسی ابعاد شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب (شان ذاتی در خانواده، شان ذاتی در جامعه، شان ذاتی در محیط های درمانی) می…

ادامه مطلب

آزمون سبک زندگی اسلامی (ILST)

.  دریافت پکیج آزمون سبک زندگی اسلامی (ILST) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این آزمون را که کاویانی (۱۳۸۸) ساخته و روایی آن را تایید کرده است ۷۵ آیتم دارد که پاسخگویان باید با توجه به وضعیت زندگی فعلی خود، به هرکدام در یک طیف ۴ درجه ای”از خیلی…

ادامه مطلب

مقیاس مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R)

  دریافت پکیج  مقیاس مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۸ سوال داشته و هدف آن ارزیابی رفتار انطباقی دانش آموزان در کلاس از ابعاد مختلف (مشکلات توجه، رفتار مخرب، رفتار جامعه پسندانه) می باشد. (توضیحات کامل در داخل…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون (RBPC) – فرم تجدید نظر شده

 . دریافت پکیج  پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون (RBPC) – فرم تجدید نظر شده (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۸۸ سوال داشته و هدف آن بررسی مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان (اختلال سلوک، مشکلات توجه- ناپختگی، پرخاشگری اجتماعی، اضطراب- گوشه گیری) می باشد….

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس

  دریافت پکیج  پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ-C) توسط موریس (۲۰۰۱) و با اقتباس از پرسشنامه خودکارآمدی بندورا، باربارانلی، کاپارا، پاستورلی(۱۹۹۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۳ ماده است که از سه خرده آزمون خودکارآمدی اجتماعی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن

 . دریافت پکیج پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس شایستگی اجتماعی توسط کوهن و رسمن (۱۹۷۲) به دو صورت فرم ۷۳ گزینه‌ای و ۶۴ گزینه‌ای ساخته شد و توسط موراج(۱۹۷۵) برای کودکان دبستان هنجاریابی شده است و گزینه‌های آن به ۴۴ سؤال تقلیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز (AIDS)

.  دریافت پکیج  پرسشنامه سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز (AIDS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال بوده و هدف آن سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز (نگرش منفی (نامطلوب)، خنثی و مثبت (مطلوب)) می باشد.   (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI)

  .  دریافت پکیج مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال است هدف آن سنجش میزان نگرانی در دانشجویان می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب