مقیاس مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R)

  دریافت پکیج  مقیاس مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۸ سوال داشته و هدف آن ارزیابی رفتار انطباقی دانش آموزان در کلاس از ابعاد مختلف (مشکلات توجه، رفتار مخرب، رفتار جامعه پسندانه) می باشد. (توضیحات کامل در داخل…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون (RBPC) – فرم تجدید نظر شده

 . دریافت پکیج  پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون (RBPC) – فرم تجدید نظر شده (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۸۸ سوال داشته و هدف آن بررسی مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان (اختلال سلوک، مشکلات توجه- ناپختگی، پرخاشگری اجتماعی، اضطراب- گوشه گیری) می باشد….

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس

  دریافت پکیج  پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ-C) توسط موریس (۲۰۰۱) و با اقتباس از پرسشنامه خودکارآمدی بندورا، باربارانلی، کاپارا، پاستورلی(۱۹۹۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۳ ماده است که از سه خرده آزمون خودکارآمدی اجتماعی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن

 . دریافت پکیج پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس شایستگی اجتماعی توسط کوهن و رسمن (۱۹۷۲) به دو صورت فرم ۷۳ گزینه‌ای و ۶۴ گزینه‌ای ساخته شد و توسط موراج(۱۹۷۵) برای کودکان دبستان هنجاریابی شده است و گزینه‌های آن به ۴۴ سؤال تقلیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز (AIDS)

.  دریافت پکیج  پرسشنامه سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز (AIDS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال بوده و هدف آن سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز (نگرش منفی (نامطلوب)، خنثی و مثبت (مطلوب)) می باشد.   (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI)

  .  دریافت پکیج مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال است هدف آن سنجش میزان نگرانی در دانشجویان می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده الخروصی (۲۰۰۹)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده الخروصی (۲۰۰۹) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده، توسط الخروصی (۲۰۰۹) تهیه شده و دارای ۱۸ عبارت است که ۹ عبارت ادراک ارزشیابی تبحری بودن را می‌سنجد و ۹ عبارت دیگر ادراک ارزشیابی عملکردی بودن را می‌سنجد….

ادامه مطلب

پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران

  .  دریافت پکیج پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن بررسی انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران (فیزیکی، کلامی، جنسی) است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۸ سوال داشته و هدف آن ارزیابی و بررسی بهزیستی روان شناختی از ابعاد مختلف (استقلال، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود) می…

ادامه مطلب

مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ (WEMWBS)

  .  دریافت پکیج مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ (WEMWBS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک ادینبور در سال ۲۰۰۷ توسط تنانت و همکاران تدوین گردید. این پرسشنامه ۱۴ سوال داشته و هدف آن بررسی بهزیستی ذهنی افراد از ابعاد مختلف (خوش بینی، روابط مثبت با…

ادامه مطلب