پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۶۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان ۸ تا ۱۴ سال (برون گرایی، سازش یافتگی، وظیفه شناسی، روان رنجورخویی، عقلانی/گشودگی) است. (توضیحات کامل…

ادامه مطلب

مقیاس کیفیت مراقبت مادرانه

  .  دریافت پکیج مقیاس کیفیت مراقبت مادرانه (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان کیفیت مراقبت مادرانه از ابعاد مختلف (تعارض و سر درگمی، حساس بودن و پاسخدهی، دسترس پذیری) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PSST)

  .  دریافت پکیج  پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PSST) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن بررسی علائم سندرم قبل از قاعدگی (PMS و PMDD) و تاثیر آن در زندگی افراد می باشد. پرسشنامه PSST شامل ۱۹ سؤال بوده که دارای…

ادامه مطلب

مقیاس اسلامی تکبر –تواضع هرائیان و همکاران

  .  دریافت پکیج مقیاس اسلامی تکبر –تواضع هرائیان و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه ۲۳ سوال داشته و هدف آن سنجش صفات اخلاقی تکبر و تواضع براساس منابع اسلامی از ابعاد مختلف (عدم پذیرش/پذیرش دیگران، هیجان و معرفت دینی، احساس حقارت/عزت نفس، نیاز به تایدد…

ادامه مطلب

مقیاس استرس ضربه ثانوی براید و همکاران (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی

  .  دریافت پکیج مقیاس استرس ضربه ثانوی براید و همکاران (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اختلالات استرس پس از ضربه (PTSD) ناشی از جنگ معمولا با اختلالات روانپزشکی دیگری از قبیل مشکل در روابط بین فردی، مشکل با خانواده و … همراه هستند…

ادامه مطلب

مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن شور و همکاران (۲۰۰۰)

  .  دریافت پکیج مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن شور و همکاران (۲۰۰۰) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۷ سوال داشته و هدف ارزیابی نگرش افراد نسبت به سیگار کشیدن از ابعاد مختلف (رابطه با فرد سیگاری،‌ محیط بدون دود و سالم، دیدگاه و محدودیت نسبت به…

ادامه مطلب

پرسشنامه ی ارتباط با طبیعت نیسبت و همکاران (NRS)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ی ارتباط با طبیعت نیسبت و همکاران (NRS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۷ سوال داشته و هدف آن ارزیابی احساسات افراذد نسبت به طبیعت از ابعاد مختلف (احساس خود در ارتباط با طبیعت، تجربه ی فیزیکی با طبیعت، دیدگاه جهانی نسبت به…

ادامه مطلب

مقیاس تندرستی معنوی پرستاران

  .  دریافت پکیج مقیاس تندرستی معنوی پرستاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان تندرستی معنوی در پرستاران (از دو بعد باورهای دینی و باور به خدا) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

مقیاس سنجش امید با تکیه بر منابع اسلامی

  .  دریافت پکیج مقیاس سنجش امید با تکیه بر منابع اسلامی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید افراد با تکیه بر منابع اسلامی از ابعاد مختلف (مطابق بودن هدف با واقع، دست یافتنی بودن هدف، آگاه بودن تکیه‌گاه…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری

  .  دریافت پکیج پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان نگرانی های مرتبط با بیماری در افراد از ابعاد مختلف (استقلال شناختی، نگرانی جسمی – روانی، استقلال عملکردی، نگرانی از آینده بیماری) می باشد….

ادامه مطلب