پرسشنامه استاندارد وظیفه شناسی کارکنان

پرسشنامه استاندارد وظیفه شناسی کارکنان پرسشنامه استاندارد وظیفه شناسی کارکنان پرسشنامه ای محقق ساخته که  با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت (کاملا موافق تا کاملا مخالف) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه است با سؤالاتی مانند: (کارمندان درهنگام برخورد با شما و در هنگام انجام کار شما صبر و تحمل پیشه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نظام نگهداشت منابع انسانی

پرسشنامه استاندارد نظام نگهداشت منابع انسانی پرسشنامه استاندارد نظام نگهداشت منابع انسانی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. پرسشنامه نظام نگهداشت که مبتنی بر ابعاد نظام نگهداشت از مقیاس­های سنجقی و همکاران (۱۳۹۰)، اله وردی و همکاران (۱۳۹۱) و مهرابیان و همکاران (۱۳۹۰) بود.  این پرسشنامه دارای ۹۳ گویه است و با یک مقیاس لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری دانشی

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری دانشی پرسشنامه استاندارد سبک رهبری دانشی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پرسشنامه محقق ساخته ‌مشتمل بر سه مولفه؛ گرایش یادگیری ، جو حمایتی یادگیری و حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی است که حاوی ۳۱ پرسش پنج گزینه‌ای است که مقیاس اندازه‌گیری‌ آن از نوع لیکرت می‌باشد، استفاده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رهبری امنیت مدار کومب ۲۰۱۱

پرسشنامه استاندارد رهبری امنیت مدار کومب ۲۰۱۱ پرسشنامه استاندارد رهبری امنیت مدار توسط کومب در سال ۲۰۱۱ طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه  ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (تاچه میزان محیط جذاب و لذت بخش کاری در رفتار کارمندان…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش جنسی بم (BSRI) – فرم کوتاه

  دریافت پکیج پرسشنامه نقش جنسی بم (BSRI) – فرم کوتاه (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فرم کوتاه مقیاس نقش جنسی بم بر اساس فرم بلند آن ساخته شده است. بم (۱۹۸۱) براساس تحلیل عوامل انجام شده بر روی فرم بلند نقش جنسی بم (۱۹۷۴) فرم کوتاه آن را ساخت. فرم کوتاه…

ادامه مطلب

مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) – فرم ۲۰ سوالی

  دریافت پکیج مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) – فرم ۲۰ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سرسختی اهواز (کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند، ۱۳۷۷) با هدف تهیه مقیاسی برای سنجش «سرسختی روان شناختی» با تحلیل عوامل بر روی نمونه ای به حجم ۵۲۳ دانشجوی دختر و پسر در دانشگاه…

ادامه مطلب

چک لیست ارزیابی شدت علائم اختلال مانیا

  دریافت پکیج چک لیست ارزیابی شدت علائم اختلال مانیا (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این چک لیست جهت سنجش شدت علائم مانیا در بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I تنظیم شده است که معمولاً پس از تشخیص اولیه در بیمارستان و بستری در بخش، دوره درمانی را تحت تاثیر…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) یک وسیله خودگزارشی است و برای تعیین سبک اسنادی افراد یعنی منبع کنترل (درونی/ بیرونی)، میزان پایداری (باثبات/ بی ثبات)، کلیت (عمومی / اختصاصی) و قابلیت کنترل (کنترل پذیر / کنترل…

ادامه مطلب

آزمون شوت ثابت و پنالتی در بسکتبال

  دریافت پکیج آزمون شوت ثابت و پنالتی در بسکتبال (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) در تمامی ورزش ها بویژه ورزش هایی که توپ در آن ها نقش اساسی دارد، مهارت ها پایه و اساس آن ورزش را تشکیل می دهند و با تکیه و تسلط بر این مهارت هاست که نیل…

ادامه مطلب

آزمون پله کوئین

  دریافت پکیج آزمون پله کوئین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این آزمون با استفاده از نیمکتهایی به ارتفاع ۲۷۵/۴۱ سانتی متر و مترونوم انجام می شود. هر آزمودنی با شنیدن آهنگ مترونوم، با یک حرکت موزون چهار مرحله ای «بالا – بالا – پایین – پایین» از نیمکت بالا می رود…

ادامه مطلب