پرسشنامه کیفیت خدمات

 دریافت پرسشنامه کیفیت خدمات  از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید همچنین شما می توانید پرسشنامه سرکوال هم از سایت دریافت کنید این فایل دارای دو پرسشنامه کیفیت خدمات است، یکی ۲۳ گویه و دیگری ۱۱ گویه دارد.  نام پرسشنامه : پرسشنامه کیفیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه فروش

 دریافت پرسشنامه فروش از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه فروش   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : ۶۵  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  ابعاد ( مولفه ) : دارد  منبع: دارد  نوع فایل :…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان

دریافت پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان از سایت مادسیج   این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه می‌باشد و هدف آن بررسی نگرش ها نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت است.    نام پرسشنامه : پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان   روایی و پایایی: دارد  تعداد سوال : ۱۶  نحوه نمره گذاری و تفسیر: دارد  نوع فایل : ورد(word)  ابعاد ( مولفه )…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشتری گرایی

 دریافت پرسشنامه مشتری گرایی  از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه مشتری گرایی   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : ۲۱  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع: دارد  تعداد صفحه: ۳…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشتری مداری

 دریافت پرسشنامه مشتری مداری از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : مشتری مداری  روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال :۱۰  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)   مقیاس: لیکرت  منبع: دارد  تعداد صفحه: ۳  قیمت:  فقط ۱۹۰۰…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع صادرات

 دریافت پرسشنامه موانع صادرات از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : موانع صادرات   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : ۳۰  نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد  نوع فایل : ورد(word)   مقیاس: لیکرت  منبع: دارد  تعداد…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به مسئولیت پذیری اجتماعی

 دریافت پرسشنامه نگرش به مسئولیت پذیری اجتماعی  از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید همچنین شما می توانید پرسشنامه پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی را هم از سایت دریافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه نگرش به مسئولیت پذیری اجتماعی   روایی و پایایی: خارجی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی

 دریافت پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید همچنین شما می توانید پرسشنامه نگرش به مسئولیت پذیری اجتماعی را هم از سایت دریافت کنید هدف:این پرسشنامه ، به بررسی میزان تمایل سازمان به پذیرش مسئولیت اجتماعی می پردازد.  …

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای مشتریان

دریافت پرسشنامه نیازهای مشتریان از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) دریافت کنید. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ۶ بعد می باشد. ابعاد: اجتناب از اشتباهات انتخاب نارایج انتخاب خلاق ادراکات در زمینه کیفیت کالا و برند آن ارزش عاطفی تعاملات خرید    نام…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

 دریافت پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید همچنین شما می توانید پرسشنامه دیگر وفاداری مشتری را هم از سایت دریافت کنید  نام پرسشنامه :  وفاداری مشتری به خدمات سازمان   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال…

ادامه مطلب