پرسشنامه استاندارد اضطراب زونگ (SAS)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اضطراب زونگ (SAS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان علایم اضطرابی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ناامیدی بک (BHS)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد ناامیدی بک (BHS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی سه بعدی ناامیدی فرد (۳مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر تعلل

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر تعلل          (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر تعلل (۳مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جذابیت سازمانی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد جذابیت سازمانی    (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای۶ سوال بوده و هدف آن بررسی متغیر جذابیت سازمانی می باشد.  این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است که  طیف آن از ۱ تا ۵  می باشد.   روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی

پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی Test Anxiety Inventory. By: Carver.ch‎arled.S & Scheier.Michael.F قبل از یک امتحان دشوار ، سعی کنید آزمون زیر را انجام دهید . اگر این کار برایتان دشوار است ، تصور کنید که قرار است در یک امتحان دشوار شرکت کنید و پس از تثبیت این تصور، بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش عشق ورزی (کنوکس ، ۱۹۶۹)

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش عشق ورزی (کنوکس ، ۱۹۶۹) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) برای اندازه گیری متغیر وابسته از پرسشنامه نگرش عشق ورزی کنوکس استفاده شد. این مقیاس توسط کنوکس (۱۹۷۶) ساخته شده و در سال (۱۳۸۶) توسط مریم بیات ترجمه شده و روایی و محتوای آن توسط پنج نفر از…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر ازدواج آسان (صدرالاشرافی ، شمخانی و یوسفی افراشته ، ۱۳۹۱)

  دریافت پکیج پرسشنامه عوامل موثر بر ازدواج آسان (صدرالاشرافی ، شمخانی و یوسفی افراشته ، ۱۳۹۱)   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عوامل موثر بر ازدواج آسان توسط صدرالاشرافی ، شمخانی و یوسفی افراشته ، (۱۳۹۱) ساخته شده که دارای ۵ عامل و ۴۱ گویه می باشد. روایی و پایایی: قابلیت…

ادامه مطلب

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

  دریافت پکیج مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) آین آزمون را می توان برای هدف های مختلف به کار برد. مثلا، می توان دختران را با پسران، زنان را با مردان، جوانان را با سالمندان، افراد موفق را با افراد ناموفق، هنرمندان را با غیرهنرمندان، ورزشکاران…

ادامه مطلب

پرسشنامه موقعیت های زناشویی

  دریافت پکیج پرسشنامه موقعیت های زناشویی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مجموعه ای از موقعیت ها در زیر آورده شده اند. فرض کنید شما همسر مردی هستید که در هر موقعیت توصیف شده است. در هر موقعیت، پاسخ خود به همسرتان را در قالب یک کلمه، یک جمله و یا یک پاراگراف…

ادامه مطلب

مقیاس سلامت معنوی دلمن و فری (SIWB)

  دریافت پکیج مقیاس سلامت معنوی دلمن و فری (SIWB) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس SIWB توسط دلمن و فری (۲۰۰۴م.) برای سنجش سلامت معنوی ساخته شده است و از معروف ترین مقیاس های سنجش سلامت معنوی است و شامل ۱۲ سوال است که براساس طیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی…

ادامه مطلب