پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان

دریافت پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا از سایت مادسیج آزمون های استاندارد را فقط از سایت مادسیج دریافت کنید  نام پرسشنامه :  رضایت شغلی  روایی و پایایی : دارد ( داخل فایل)  نوع فایل: ورد  تعدا سوال:۱۹  ابعاد: دارد   نمره گذاری و تفسیر: دارد  منبع: دارد  مدل: دارد  تعداد صفحه: ۶  قیمت:  فقط ۱۸۰۰     توضیحات:…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدالت سازمانی

دریافت پرسشنامه عدالت سازمانی  از سایت مادسیج این پرسشنامه شامل سه مولفه زیر می باشد عدالت توزیعی عدالت رویه­ای عدالت مراوده­ ای روایی و پایایی این پرسشنامه  در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بدست آمده است. منبع داخل فایل  نام پرسشنامه : عدالت سازمانی    روایی و پایایی : دارد ( داخل فایل)    منبع :…

ادامه مطلب

پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز

دریافت پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز  از سایت مادسیج پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز که شامل سه بعد زیر می باشد پیچیدگی ساختار سازمان پیچیدگی ساختار سازمان تمرکز ساختار سازمان و روایی و پایایی آن در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بدست آمده است که منبع آن داخل فایل قرار دارد.  نام پرسشنامه :  ساختار سازمانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه زنجیره تامین

دریافت پرسشنامه زنجیره تامین  از سایت مادسیج این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال   و ۴ مولفه استاندارد در فایل ورد می باشد و همچنین منبع این پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران می باشد و روایی و پایایی آن هم در داخل فایل ذکر شده است  نام پرسشنامه :   زنجیره تامین  روایی و پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوشال

دریافت پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوشال  از سایت مادسیج این پرسشنامه شامل ۵۶ سوال  می باشد که از ناهپیت و گوشال (۱۹۹۸) می باشد  نام پرسشنامه :  سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوشال   روایی و پایایی : دارد ( داخل فایل)  منبع :  دارد (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران)  تعداد سوال:۵۶  ابعاد: دارد  نوع فایل:…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری شغلی

دریافت پرسشنامه  درگیری شغلی  از سایت مادسیج این پرسشنامه شامل ۱۷ سوال و سه مولفه استاندارد می باشد که منبع آن پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران می باشد  نام پرسشنامه : درگیری شغلی    روایی و پایایی : دارد ( داخل فایل)    منبع :  دارد (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران)    تعداد سوال:۱۷  …

ادامه مطلب

پرسشنامه تصمیم گیری خرید

پرسشنامه استاندارد تصمیم خرید  پرسشنامه استاندارد اثربخشی تصمیم خرید سوده (۱۳۸۷) شامل ۱۴ گویه که هر گویه آن یک بعد می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه واژه تصمیم مصرف کننده تصویر فردی را در ذهن مجسم می کند که با دقت مشغول بررسی ویژگی های تعدادی ازمحصولات، برندها یا خدمات است و می کوشد با…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان

دریافت پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان این پرسشنامه شامل ۲۸ سوال و ۹ بعد می باشد: ابعاد پرسشنامه: کارمندیابی/ انتخاب/ به کار گماری/ مدیریت عملکرد/ مراکز ارزیابی/ توسعه و آموزش/ مدیریت کارراهه/ جبران خدمات/ انضباط     روایی و پایایی: دارد  نحوه نمره گذاری: دارد  مولفه: دارد  منبع: دارد  تعداد صفحه:۶  نوع فایل:…

ادامه مطلب

پرسشنامه اتوماسیون اداری

دریافت پرسشنامه  اتوماسیون اداری از سایت مادسیج   پرسشنامه استاندارد اتوماسیون اداری  عادل(منبع داخل فایل)  که شامل ۳۰ گویه و شش مولفه ای رسیدن به هدف ها ، کیفیت تصمیم گیری ،کیفیت تجزیه و تحلیل ،ورود ایده های جدید ،کیفیت پاسخگویی،اصلاح فرایند های کاری  از می باشد. اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری  پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری (۱۳۸۹) شامل  ۳۰گویه می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه CRM  نوعی راهبرد کسب وکار است که فراتر از افزایش حجم مبادلات می رود و هدف آن افزایش سودآوری، درآمد و رضایت مشتری است. برای تحقّق این اهداف، سازمانها از مجموعه وسیعی از…

ادامه مطلب