مقاله ترجمه شده مدیریت ارتباط چستر بارنارد با مدیر امروز

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”http://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Pages-from-THE-RELEVANCE-OF-CHESTER-BARNARD-FOR-TODAY’S-MANAGER-.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : ارتباط «چستر بارنارد» با مدیر امروز حدود ۶۰ سال است که از انتشار کتاب چستر بارنارد، مبنی‏بر «کارکردهای مدیران اجرایی» می‏گذرد. از بسیاری جهات، کتاب بارنارد، مبنای مدیریت و نظریه‏ی سازمانی را آنچنان که امروزه وجود دارد، بنا نهاد. (Andrews, 1968; wolf, 1974)…

ادامه مطلب