پروتکل خانواده درمانی ستیر

  پروتکل خانواده درمانی ستیر   خانواده درمانی شیوه ای از درمان است که در آن خانواده به صورت یک کل در نظر گرفته می شود و مشکل یک فرد بیانگر آینه ای از مشکلات همه اعضا خانواده است، چرا که کژکاری در نظام خانواده باعث آشفتگی و ایجاد مشکل برای فرد بیمار شده است….

ادامه مطلب

پروتکل خانواده درمانی ساختاری

  پروتکل خانواده درمانی ساختاری خانواده درمانی به معنای در نظر گرفتن خانواده به عنوان یک واحد است. بین رویدادهای خانواده رابطه دو سویه وجود دارد و برهم تاثیر متقابل دارند. در خانواده درمانی مشکلات به صورت فردی در نظر گرفته نمی شود و به دلیل تعامل بین اعضای خانواده، مشکل یک فرد مشکل کل…

ادامه مطلب

پروتکل مشاوره پیش از ازدواج

  پروتکل آموزش مشاوره پیش از ازدواج یکی از ضروری ترین کارهایی که افراد قبل از ازدواج باید انجام دهند “مشاوره پیش از ازدواج” است. در جلسات مشاوره پیش از ازدواج زن و مرد با کمک مشاور به بررسی و شناخت یکدیگر می پردازند و با چالش های احتمالی و رفع آنها آشنا می شوند….

ادامه مطلب

پروتکل خانواده درمانی بوئن

      پروتکل جلسات خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن مشاوره خانواده یا خانواده درمانی با مشاوره فردی تفاوت دارد. به این صورت که رفتار و اعضای کل خانواده یا حداقل بیشتر از یک عضو خانواده مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد، در واقع کل خانواده واحد درمان است و اعضای خانواده بیشتر…

ادامه مطلب

پروتکل روانشناسی ارتقاء عزت نفس

پروتکل روانشناسی ارتقاء عزت نفس عزت نفس و خود ارزشمندي از اساسي‌ترين عوامل رشد مطلوب شخصيت، محسوب مي‌شود. حس ارزشمند بودن هر فرد از مجموع افکار، احساس­ها، عواطف و تجربيات او در طول زندگي‌اش ناشي مي‌شود. مجموعه برداشتها و تجربه‌هايي که فرد از خويش دارد، باعث مي‌شود که نسبت به خود احساس خوشايند و يا…

ادامه مطلب

پروتکل روانشناسی خردمندی

پروتکل روانشناسی خردمندی   مفهوم خردمندی در متون فلسفی و دینی دارای قدمتی دیرینه است، اما از حدود دو سه دهه اخیر این موضوع وارد مباحث و پژوهش‌های تجربی در عرصه‌های مختلف روان­شناسی شده است. نظریه‌پردازان مختلف با توجه به جهت‌گیری فلسفی خود و حیطه‌ای که در روان­شناسی بر آن متمرکزند، به تعریف این مفهوم…

ادامه مطلب