قوانین

قوانین وب سایت مادسیج

  1. پرداخت های که با خطا مواجه شود، بازگشت داده می شود و یا فایل درخواستی ارسال می شود.
  2. مادسیج موظف است تمامی اطلاعات فایل ها را صحیح در داخل صفحه هر محصول قرار دهد، در صورتی مغایرت محصول با توضیحات، مبلغ به حساب مشتری بازگشت داده می شود یا محصول جایگزین ارسال می شود.
  3. میزان شارژ حساب برای همیشه در حساب کاربری مشتریان ذخیره می شود
  4. مبلغ شارژ حساب کم یا بازگشت داده نمی شود.
  5. تیم پشتیبانی کارنیل موظف است کمتر از 6 ساعت به ایمیل مشتری پاسخ دهد.