فرم های اداری منابع انسانی 46 فرم

    پکیج فرم های اداری منابع انسانی این پکیج شامل46 فرم استاندارد اداری  منابع انسانی می باشد.   فرم اخطار انضباطی فرم ازرشیابی کارآموزان عملیات فرم اطلاعات آماری استخدام نیروی جدید فرم درخواست ماموریت درون شهری- ساعتی فرم  شناسنامه شغل فرم ارائه هزینه های عملکرد روسا مسئولین فرم ارتقا شغل پرسنل فرم ارزیابی عملکرد…

ادامه مطلب

مدل هی گروپ – پرسشنامه

       پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان هی گروپ برای دست یافتن به  اهداف سازمان تنها رضایت مشتریان کافی نیست ما نیاز به کارکنانی توانمند و با انگیزه داریم که خود را جزئی از سازمان بدانند و اهداف سازمان را اهداف  خود بدانند. در این حوزه مدل های مختلفی است که  توانمندی و اثر…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پارکر 2000

      پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پارکر 2000 پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان توسط پارکر در سال (2000) به منظور سنجش ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای 17 سوال و 6 مولفه دانش و کیفیت رفتار، رابطه با همکاران، ویژگی های فردی، مهارت و سرپرستی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان استیفن ای کاندری (2005)

      پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان استیفن ای کاندری (2005) پرسشنامه ارزیابی عملکرد توسط استیفن ای کاندری در سال (2005) به منظور سنجش ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای 39 سوال و 12 مولفه قابلیت اعتماد، نگرش، کیفیت کار، ابتکار عمل، قضاوت، همکاری، کمیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی با روایی و پایایی و منبع معتبر از سایت مادسیج مادسیج پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی را به صورت استاندارد و با منبع معتبر از مقالات و پایان نامه های داخلی و خارجی استخراج و در اختیار شما محققین، دانشجویان و مدیر های منابع انسانی سازمان ها قرار می دهد…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیتی دیسک |آزمون DISC

      پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC توسط یلیام مولتون مارستون (1928) به منظور سنجش برای حل مشکل برقراری ارتباط موثر با همکاران و کارمندان و حتی شناخت بهتر ابعاد شخصیتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 56 سوال و 4…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

        پکیج پرسشنامه مدیریت منابع انسانی این پکیج حاوی 4 پرسشنامه در مورد مدیریت منابع انسانی می باشد. تعریف مفهومی مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی: عبارت است از به کارگیری سرمایه­های موسسه به منظور دستیابی به اهداف سازمانی. در تعریف فوق منظور از به­کارگیری نیروی انسانی شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش…

ادامه مطلب

پرسشنامه باز طراحی شغلی اسلمپ و ولا برودریک (2013)

      پرسشنامه استاندارد باز طراحی شغلی اسلمپ و ولا برودریک (2013)  The job crafting questionnaire پرسشنامه باز طراحی شغلی توسط اسلمپ و ولا برودریک (2013) به منظور سنجش باز طراحی شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 13 سوال و 3 مولفه باز طراحی شغلی وظیفه ای، شناختی و رابطه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی زنان گری و اوبرایان 2007

      پرسشنامه استاندارد آرزوهای مسیر شغلی زنان گری و اوبرایان 2007 women’s career choices: The Career Aspiration Scale پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی زنان توسط گری و اوبرایان (2007) به منظور سنجش آرزوهای مسیر شغلی زنان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 10 سوال و 2 مولفه عامل رهبری و آرزوهای آموزشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی

پرسشنامه استاندارد استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی پرسشنامه استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 20 گویه و 3 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند:…

ادامه مطلب