پرسشنامه استاندارد نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

    پرسشنامه استاندارد نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال پرسشنامه نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال در سال (۱۳۹۲) برای بررسی نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال (انطباق خدمات ارائه‌شده با نیازها و انتظارات تماشاگران، بهبود خدمات در استادیوم در جهت جذب…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تدریس اثربخش

پرسشنامه استاندارد تدریس اثربخش پرسشنامه تدریس اثربخش پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۳۰ گویه و ۶ مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۰ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و رسانه های دیگر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد یادگیری خود راهبر ویلیامسون ۲۰۰۷

پرسشنامه استاندارد یادگیری خود راهبر ویلیامسون ۲۰۰۷ پرسشنامه یادگیری خود راهبر توسط ویلیامسون (۲۰۰۷) ساخته شده است. این مقیاس دارای ۶۰ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا موافق تا کاملا مخالف) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (من مسئول شناسایی حیطه هایی که در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تلفیق در برنامه های درسی

پرسشنامه استاندارد تلفیق در برنامه های درسی پرسشنامه استاندارد تلفیق در برنامه های درسی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه است و با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (نظری ندارم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (در تدریس خود، محتوای دروس را با توجه به محتوای سایر دروس رشته تعیین…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته فرهنگ سازمانی ۴۵ سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته فرهنگ سازمانی ۴۵ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته فرهنگ سازمانی شامل  ۴۵ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه…

ادامه مطلب

چک لیست سنجش میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی عزیزی مقدم

.  دریافت پکیج چک لیست سنجش میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی عزیزی مقدم (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این چک لیست ۲۰ گویه دارد و توسط عزیزی مقدم ( ۱۳۸۶) طراحی شده است و به سنجش میزان عزت نفس کودکان می پردازد، این چک لیست در اختیار مربیان قرار می…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

.  دریافت پکیج پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۴۳ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی از ابعاد مختلف (پرخاشگری کلامی – تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی) می باشد. (توضیحات کامل در…

ادامه مطلب

مقیاس رشد اخلاقی کودکان، نوجوانان و جوانان (دکتر لطف آبادی)

.  دریافت پکیج مقیاس رشد اخلاقی کودکان، نوجوانان و جوانان (دکتر لطف آبادی) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) سئوالات این آزمون در شش مقوله اخلاقی، و برای هر مقوله سه سئوال داستانی، طراحی شده است. این شش مقوله اخلاقی عبارتند از: اخلاق زیست-محیطی، اخلاق مراقبت از خود یا اخلاق فردی، اخلاق…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای سلامت دختران نوجوان

.  دریافت پکیج پرسشنامه نیازهای سلامت دختران نوجوان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن بررسی نیازهای سلامت دختران از ابعاد مختلف (نیازهای سلامت روانی- عاطفی، نیازهای سلامت اجتماعی، نیازهای آموزشی، نیازهای سلامت جسمی، نیازهای اعتقادی) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)…

ادامه مطلب

مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه دانش آموزان روزن و ویل

.  دریافت پکیج مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه دانش آموزان روزن و ویل (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان اضطراب رایانه دانش آموزان از ابعاد مختلف (عامل اضطراب یادگیری تعاملی رایانه، عامل اضطراب یادگیری مشاهده ای رایانه و عامل اضطراب…

ادامه مطلب