پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک بو و همکاران (2020)

پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک بو و همکاران (2020) Electronic word of mouth questionnaire پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک توسط بو و همکاران (2020) به منظور سنجش تبلیغات شفاهی الکترونیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان قربانزاده و همکاران (2020)

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان قربانزاده و همکاران (2020) Word of mouth questionnaire پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان توسط قربانزاده و همکاران (2020)به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان  دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی پارک و کیم (2011)

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی پارک و کیم (2011) Electronic Oral Advertising questionnaire Park & Kim (2014) پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی توسط تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی پارک و کیم (2011) به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تبلیغات دهان…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات مثبت دهان به دهان یوسکج و همکاران (2013)

پرسشنامه تبلیغات مثبت دهان به دهان یوسکج و همکاران (2013) Positive word of mouth questionnaire پرسشنامه تبلیغات مثبت دهان به دهان  توسط یوسکج و همکاران (1391) به منظور سنجش تبلیغات مثبت دهان به دهان  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تبلیغات مثبت دهان به دهان  دارای 3 سوال می باشد…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان

ادبیات و پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان ادبیات و پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان ارتباط دهان به دهان در بازاریابی معمولاً برای توصیف توصیه­ها و پیشنهادات مصرف کنندگان به یکدیگر استفاده می­شود. سرعت و فقدان تعصبات تجاری به مارک محصول یا خدمات خاص، آن را به منبع اثربخش اطلاعاتی برای انتخاب­های تجاری مصرف کنندگان تبدیل…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه تبلیغات و تبلیغات اینترنتی 2

ادبیات و پرسشنامه تبلیغات و تبلیغات اینترنتی  ادبیات و پرسشنامه تبلیغات و تبلیغات اینترنتی تبلیغات در جهان امروز و در عصر انفجار اطلاعات، در مراودات اقتصادی و فرهنگی جوامع از جایگاه علمی و تخصصی و مهمی برخوردار است. فرد فعال در عرصه تبلیغات با بهره گیری از علومی چون بازاریابی، مدیریت، روان شناسی، جامعه شناسی…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه تبلیغات و تبلیغات اینترنتی 1

ادبیات و پرسشنامه تبلیغات و تبلیغات اینترنتی  ادبیات و پرسشنامه تبلیغات و تبلیغات اینترنتی تبليغات و اطلاع رساني در كسب و كار امروز، به جزئي لاينفك در واحدهاي اقتصادي مبدل شده؛ به گونه­اي كه بقا و تداوم هر تجارتي تاحدود زيادي به موفقيت و يا عدم موفقيت فعاليت­هاي اطلاع رساني، بازاريابي، بازارسازي و تبليغاتي محصولات…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه تبلیغات و کانال توزیع

ادبیات پرسشنامه تبلیغات و کانال توزیع با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات و منابع علمی تهیه و با کمترین قیمت در اختیار پژوهشگران قرار داده…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه تبلیغات برند

ادبیات پرسشنامه تبلیغات برند با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات و منابع علمی تهیه و با کمترین قیمت در اختیار پژوهشگران قرار داده است. ما…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه تبلیغات اینترنتی

ادبیات پرسشنامه تبلیغات اینترنتی با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات و منابع علمی تهیه و با کمترین قیمت در اختیار پژوهشگران قرار داده است. ما…

ادامه مطلب