نکات مهم فاینانس در سال ۲۰۱۴

نکات مهم فاینانس در سال ۲۰۱۴ فاینانس را می توان تامین منابع مالی لازم برای خرید تجهیزات، فعالیت، ایجاد، راه اندازی و اجرای پروژه های طرح های تولیدی، خدمات فنی و مهندسی و به طور کلی طرح های درآمدزای واحدهای اقتصادی دانست. در فیلم زیر نکات مهم فاینانس در سال ۲۰۱۴ که می بایست مدنظر قرار…

ادامه مطلب

متخصصان مالی این مهارت ها را فراگیرند

مدیریت منابع مالی یکی از مهم ترین موارد در هر سازمان و موسسه است؛ اما امروزه چه مهارت هایی برای موفقیت متخصصان مالی لازم است؟ این سوالی است که در این فیلم کوتاه توسط ۳ متخصص به آن پاسخ داده می شود.  

ادامه مطلب