پاورپوینت آموزش اکسل

دریافت پاورپوینت آموزش اکسل از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با اکسل و محیط آن می باشد. ستون در آموزش اکسل به هر یک از ردیف های عمودی از خانه صفحه کاری یک ستون گفته می شود. به هر یک از ردیف های افقی از خانه های صفحه…

ادامه مطلب

پاورپوینت انجمن کتابداری

دریافت پاورپوینت انجمن کتابداری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با چارچوب نظری فعالیت های انجمن و فعالیت های عمومی آن می باشد. چارچوب نظری فعالیت های انجمن هدف سودمند بودن و تاثیر گذاری بر حرفه و جامعه در سطح کشوری می باشد ابعاد فعالیت ها و سیاست…

ادامه مطلب

پاورپوینت مجموعه سازی 2

دریافت جزوه مجموعه سازی 2 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با اهمیت و اهداف و گرایش های جدید و فراهم آوری یا مجموعه سازی می باشد. فراهم آوری یا مجموعه سازی عمل یا فرآیند نیاز سنجی و دسترسی پذیری ساختن محتوای منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه کتابخانه…

ادامه مطلب

کلیات کتابداری

دریافت پاورپوینت کلیات کتابداری و اطلاع رسانی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با تمدن بشری و جامعه اطلاعاتی می باشد. جامعه اطلاعاتی در کلیات کتابداری طبق تعریف یونسکو در گزارش جهانی اطلاعات 1997-98 جامعه اطلاعاتی عبارت است از جامعه ای است که در آن اطلاعات در جنبه…

ادامه مطلب

پاورپوینت بانک اطلاعاتی

دریافت پاورپوینت بانک اطلاعاتی از شبکه آموزش پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با پایگاه اطلاعاتی و تقسیم بندی آن و نظام های بازیابی می باشد. بازیابی پیوسته بازیابی پیوسته به طور کلی از طریق پایگاه های اطلاعاتی ابزارهای جست و جو شبکه ای نظیر موتورهای جستجو و راهنماها و کتابخانه…

ادامه مطلب

پاورپوینت سازماندهی مواد 1

دریافت پاورپوینت سازماندهی مواد 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با فهرست نویسی و اجزای کتاب و… می باشد. اجزای کتاب در سازماندهی مواد 1 هر کتابی را می توان از 2 جنبه متفاوت بررسی کنیم: الف-ویژگی های ظاهری         ب-ویژگی های داخلی یک…

ادامه مطلب

پاورپوینت سازماندهی مواد 2

دریافت پاورپوینت سازماندهی مواد 2 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با کلیات رده بندی،برگه آرایی در کتابخانه و آماده سازی کتاب در کتابخانه می باشد. کلیات رده بندی طبق تعریف دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی رده بندی عبارت است از تقسیم منطقی اشیاء بر حسب درجه شباهت…

ادامه مطلب

پاورپوینت مکاتب ادبی جهان

دریافت  پاورپوینت مکاتب ادبی جهان  از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با مکتب های ادبی جهان از جمله رمانتیسیسم ،رئالیسم،پارناس و ….. می باشد. مکتب رمانتیسم در مکاتب ادبی جهان رمانتسیم در واقع جنبش ضد روشنفکری می دانند البته رمانتیک ها کاوش عقلی را یکسره بیهوده نمی دانستند…

ادامه مطلب