افزودن سرویس آنالیز سیج( تحلیل آماری)

سایت مادسیج با افزودن سرویس آنالیز سیج از امروز خدمات تحلیل آماری، مشاوره و آموزش را به کاربران خود با خدمات با کیفیت و همچنین با هزینه مناسب ارائه می کند. برای ثبت درخواست وارد سایت آنالیز سیج شود     سایت آنالیز سیج

ادامه مطلب

ترافیک نیم بها مادسیج

سروری های سایت مادسیج در داخل کشور قرار دارند و ترافیک آن داخلی محسوب می شود، شرکت های ارائه دهند اینترنت ترافیک داخلی را با ۵۰ درصد تخفیف حساب می کنند.

ادامه مطلب