خلاصه جزوه سوخت و احتراق

دریافت جزوه سوخت و احتراق از شبکه آموزشی پزوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با انواع سوخت ها می باشد. انواع سوخت ها در طی فرآیند فتوسنتز در گیاهان انرژی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل می شود بنابراین با سوزاندن چوب یا گیاهان خشک این انرژی خورشیدی…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه علم مواد

دریافت جزوه علم مواد از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با خستگی ساکن می باشد. خستگی در علم مواد به طور کلی 2 نوع خستگی وجود دارد: 1- ساکن(استاتیکی) 2-سیکلی(مثل چرخ دنده ها) در واقع خستگی آن حالت است که در ماده ترکی به…

ادامه مطلب

دانلود رايگان جزوه ترمودینامیک

دانلود رايگان جزوه كامل ترمودینامیک در اين جزوه ي كامل 103 صفحه اي كه به طور رايگان در اختيار شما قرار مي گيرد تمام مباحث درس ترموديناميك تدريس شده است . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را با تلاش فراوان جمع آوري…

ادامه مطلب

دانلود رايگان جزوه ریاضی مهندسی

دانلود جزوه  ریاضی مهندسی بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را با تلاش فراوان جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب و جزوات مورد نياز خود دسترسي داشته…

ادامه مطلب

دانلود رايگان جزوه مقاومت مصالح 1

دانلود رايگان جزوه كامل مقاومت مصالح 1 اين جزوه ي كامل از روي تدريس كتاب مقاومت مصالح بيرجانستون ترجمه ي شاپور طاحوني نوشته شده است . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را با تلاش فراوان جمع آوري كرده و به طور رايگان…

ادامه مطلب

دانلود رايگان جزوه استاتیک

دانلود رايگان جزوه جامع استاتیک اين جزوه ي جامع رايگان 53 صفحه دارد و همه ي مباحث درس را در بر مي گيرد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را با تلاش فراوان جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس…

ادامه مطلب

دانلود رايگان جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه شریف

دانلود رايگان جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه شریف اين جزوه ي جامع رايگان داراي 80 صفحه مي باشد و تمام مباحث اين درس را پوشش مي دهد . اين جزوه توسط دانشگاه صنعتي شريف تهيه شده است . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته…

ادامه مطلب

دانلود رايگان جزوه طراحی اجزای ماشین

دانلود رايگان جزوه جامع طراحی اجزای ماشین اين جزوه ي جامع رايگان 110 صفحه است و مدرس آن دكتر عباس رهي مي باشد و تمام مباحث اين درس را پوشش مي دهد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را با تلاش فراوان…

ادامه مطلب

دانلود رايگان حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف (جلد 2)

دانلود حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف (جلد 2) اين كتاب ، جلد دوم تشريح كامل مسائل مقاومت مصالح پوپوف در 179 صفحه مي باشد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را با تلاش فراوان جمع آوري كرده و به طور رايگان در…

ادامه مطلب

دانلود رايگان حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف (جلد 1)

دانلود حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف (جلد 1) اين كتاب ، تشريح كامل مسائل مقاومت مصالح پوپوف در 299 صفحه مي باشد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را با تلاش فراوان جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان…

ادامه مطلب