دانلود جزوه مکانیک سنگ

دانلود جزوه مکانیک سنگ از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی نفت با رابطه انسان و سنگ در طول تاریخ و … می باشد. رابطه انسان و سنگ در طول تاریخ تاریخ شروع حیات انسان در روی کره زمین در حدود یک و نیم میلیون سال…

ادامه مطلب

دانلود جزوه زمین شناسی ساختمانی

دانلود جزوه زمین شناسی ساختمانی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته مهندسی نفت با گسل ها و … می باشد. گسل ها گسل عبارت است از یک شکست در توده سنگ به نحوی که یک جابجائی قابل رویت در یکی از دو طرف سطح شسکت به…

ادامه مطلب

دانلود جزوه خواص سیالات مخزن

دانلود جزوه خواص سیالات مخزن از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی نفت با نفت و منشاء آن و … می باشد. نفت مربوط به سال 1888 و قابل قبول تر است عنوان می دارد نفت از بقایای موجودات زنده در کف اقیانوس ها شکل می…

ادامه مطلب