معرفی رشته مهندسی نفت

رشته مهندسی نفت (Petroleum Engineering) مقدمه تولید نفت و گاز و دیگر منابع از زمین چالش اصلی تمام مهندسان نفت است. یک مهندس نفت توانایی برنامه ریزی و هدایت برای چاه های نفتی، طراحی طرح توسعه، تخصیص معیار و قوانین تولید، تخمین ذخایر، طراحی استراتژی های جمع آوری، و تحلیل جنبه های اقتصادی در حوزه…

ادامه مطلب