منابع جامع کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل با کد رشته ۱۱۳۰ در این پست منابع جامع کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: ۱)     علوم سیاسی ۲)     روابط بین الملل ۳)     مطالعات منطقه ای ۴)     اندیشه سیاسی در اسلام ۵)     دیپلماسی و…

ادامه مطلب