منابع جامع كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل با کد رشته 1130 در این پست منابع جامع كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: 1)     علوم سیاسی 2)     روابط بین الملل 3)     مطالعات منطقه ای 4)     اندیشه سیاسی در اسلام 5)     دیپلماسی و…

ادامه مطلب