دانلود پرسشنامه قدرت ريسك (رايگان)

. دانلود رايگان پرسشنامه قدرت ريسك انسان بيش از همه ي موجودات دست به خطر مي زند . او حتي از ظرفيت فوق العاده اي برخوردار است تا از خطر كردن لذت ببرد . انسان ها دوست دارند به كارهاي خطرناك دست بزنند مثلا با سرعت رانندگي كنند و … هيچ شخصي در جهان وجود…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه محبوبيت (رايگان)

. دانلود رايگان پرسشنامه استاندارد محبوبيت در اجتماع به ما مي آموزند يكي از مهم ترين نيازهاي زندگي اين است كه مردم دوستمان داشته باشند . دوست داريم وقتي ما را مي بينند با لبخندي پذيراي حضورمان شوند ، به نيكي از ما ياد كنند ، و مورد تحسين ، تكريم و تمجيد قرار گيريم…

ادامه مطلب

پرسشنامه هالند- همراه با فایل اکسل

. دانلود  پرسشنامه رغبت سنج تحصيلي – شغلي همراه با فایل اکسل اجرای ازمون در اين آزمون كه رغبت سنج تحصيلي – شغلي نام دارد پس از اجراي آزمايشي در برخي از مناطق تهران و نتايج حاصل از آن ، بخش “تصورات درباره ي مشاغل مورد علاقه” و “شغل ياب” حذف شده است . بنابراين…

ادامه مطلب

دانلود آزمون ماتريس هاي پيشرونده ي پيشرفته ي ريون

دانلود رايگان آزمون ماتريس هاي پيشرونده ي پيشرفته ي ريون آزمون ماتريس هاي پيشرونده ي پيشرفته ي ريون يكي از آزمون هاي هوشي غيركلامي است كه توسط ريون در انگلستان براي اندازه گيري عامل عمومي (g) اسپيرمن ساخته شده است . در حال حاضر سه فرم اين آزمون براي اندازه گيري هوش افراد در همه…

ادامه مطلب

مقياس ارزش هاي شغلي و خانوادگي

. دانلود  مقياس ارزش هاي شغلي و خانوادگي  اهداف مقياس ارزش هاي شغلي و خانوادگي در ارزش هاي شغل پيش بيني شده و خانوادگي زنان دانشجو اين است كه زنان تحصيلكرده هدف دار را كه به كار خويش و زندگي خانوادگي خود وابستگي دارند در جامعه مدرني كه تصور مي رود كه نقش دوگانه حرفه…

ادامه مطلب

دانلود مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي (رايگان)

. دانلود رايگان مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي مقياس خودسنجي التزام به اعتقادات اسلامي براي اندازه گيري رفتارهاي ديني نوجوانان و جوانان مسلمان تدوين شده است . در انتخاب جملات اين مقياس ، آن دسته از اعمال و رفتارهاي ديني (نظير نماز و روزه واجب) كه انجام آنها از يك نوجوان يا جوان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب همیلتون

. دانلود  مقياس درجه بندي اضطراب همیلتون (HRSA) اين مقياس توسط ماكس هاميلتون براي ارزيابي شدت اضطراب جزو مقياس هاي باليني قرار گرفت . در حال حاضر اين آزمون از شناخته شده ترين آزمون هاي اضطراب محسوب مي شود . مقياس درجه بندي اضطراب هاميلتون شامل 14 مورد بوده و هر مورد در ارتباط با…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به خلاقيت

. دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به خلاقيت پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقيت (CAS) شامل 32 عبارت است كه هر دانش آموزي كه موافقت يا مخالفت خود را با آن تعيين مي كند سوال هاي CAS بر اساس مرور ادبيات ، نگرش هاي ويژه ، باورها و ارزش هاي اشخاص داراي خلاقيت بالا ساخته شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقياس نااميدي كودكان

. دانلود  مقياس نااميدي براي كودكان كازدين و همكارانش در سال 1983 يك وسيله اندازه گيري براي سنجش نااميدي كودكان ساختند . در سال 1986 كازدين با دو نفر ديگر از همكاران خود نتيجه پژوهش هاي خود را با مقياس مذكور كه در يك گروه 262 نفري كودكان 13-6 ساله بستري در بيمارستان انجام شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال رفتاری راتر ۳۰سوالی

پرسشنامه اختلال رفتاری راتر ۳۰سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اختلال رفتاری راتر که برای کودکان ۷ تا ۱۳ ساله طراحی شده است دارای ۳۰ پرسش است که ۲۴ پرسش آن مستقیما از پرسشنامه راتر گرفته شده است . عبارات ۱۲ و ۱۳ پرسشنامه راتر در مورد مکیدن انگشت و…

ادامه مطلب