پرسشنامه فرزند پروری

دریافت پرسشنامه فرزند پروری از سایت مادسیج دیانا بامریند از دانشگاه کالیفرنیا در ۱۹۷۳ مجموعه بررسی هایی انجام داد که طی آن الگویی از شیوه فرزند پروری والدین مشخص شد. او برای اجرای مطالعات خود ابتدا پرسش نامه هایی طراحی کرد که به نام خود او معروف شد. این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک رهبری -لیکرت

دریافت پرسشنامه سبک رهبری لیکرت از سایت مادسیج این پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده و ۳۵ سوا دارد.هدف آن خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است ، دارای ۳۵ بیانیه توصیفی می باشد، توسط مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نمیرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزاد منشانه…

ادامه مطلب

پرسشنامه روحیه معلمان

دریافت پرسشنامه روحیه معلمان میرکمالی از سایت مادسیج برای تهیه و تدوین پرسشنامه، عوامل تعلق خاطر ، عقلانی بودن، همانندیبه ده عامل تجزیه شده است و سوالات پرسشنامه روحیه بر اساس آن تدوین شده اند و در نهایت پرسش نامه ۲۸ سوالی تدوین شده است. توضیحات کامل و روایی پایایی داخل فایل  نام پرسشنامه :  روحیه معلمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری چند عاملی

  دریافت پرسشنامه استاندارد رهبری چند عاملی  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد رهبری چند عاملی پرسشنامه استاندارد رهبری چند عاملی  شامل ۴۵گویه ابعاد رهبری تبدیلی عبارتند از: نفوذ آرمانی: رهبرانی که مورد احترام زیر دستانشان هستند. و نفوذ شگرفی در پیروان خود دارند. انگیزش الهامی: رهبرانی که چشم…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت شغلی | جزنی

پرسشنامه استانداردخلاقیت شغلی پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی   که شامل ۳۷ گویه   می باشد. پرسشنامه سنجش خلاقیت در محیط های سازمانی – صنعتی، به وسیله نسرین جزنی، ساختارسازی شده است. ساختارسازی این پرسشنامه ۳ ماه طول کشید و بر اساس معرفه هایی دقیق از خلاقیت شغلی انجام گرفت. در گویه سازی این پرسش نامه از منابع…

ادامه مطلب

پرسشنامه روشهای کنار آمدن لازاروس

دریافت پرسشنامه روشهای کنار آمدن لازاروس از سایت مادسیج معرفی پرسش نامه و کاربرد آن در سالهای اخیر این عقیده گسترش یافته که افراد چگونه با فشار روانی مداوم و تاثیرات روانی و اجتماعی و جسمانی آن کنار می آیند.پرسش نامه کنار آمدن به منظور تهیه یک ابزار سنجش نظری برای برای پژوهشگران فراهم شد تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر

دریافت پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر از سایت مادسیج معرفی پرسشنامه و کاربرد آن این پرسش نامه برای اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کانتر افزایش یافت. این پرسشنامه شامل ۸سوال می باشد که بوسیله سرپرست هر قسمت و برای کارکنان، تکمیل می شود. ایندپرسش نامه با تاکید بر نگرش سرپرستان ، میزان نوآوری سازمانی را در…

ادامه مطلب

پرسشنامه بحران هویت احمدی

دریافت پرسشنامه بحران هویت احمدی از سایت مادسیج پرسشنامه بحران هویت یک مقیاس مداد – کاغذی است که دارای ۴۰ ماده می باشد . این پرسش نامه ، یک مقیاس پژوهش گر ساخته است که توسط احمدی (۱۳۷۶) تدوین شده و میزان ابتلا نوجوانان به بحران هویت را با تاکید بر ۱۰ بخش مجزا مورد سنجش قرار…

ادامه مطلب

نمونه پرسشنامه سروکوال(ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری)

دریافت پرسشنامه سروکوال (ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری) از سایت مادسیج آزمون های استاندارد را فقط از سایت مادسیج دریافت کنید این پرسشنامه به منظور ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری می باشد که در سه بخش تهیه و تنظیم شده است . مولفه ها:   مولفه ها (ابعاد) فیزیکی قابلیت اطمینان تضمین پاسخگویی همدلی  نام پرسشنامه :…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

  دریافت پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا   پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد رضایت شغلی در ۶ بعد نظام پرداخت (سوالات ۱،۲،۳)، نوع شغل (سوالات۴،۵،۶،۷)، فرصت­های پیشرفت (سوالات۸،۹،۱۰)، جوّ سازمانی (سوالات۱۱،۱۲)، سبک رهبری (سوالات۱۳،۱۴،۱۵،۱۶)، شرایط فیزیکی (سوالات۱۷،۱۸،۱۹)  می باشد. مولفه های پرسشنامه بعد شماره سوال…

ادامه مطلب