پرسشنامه خودکارآمدی کامپیوتری

 نام  پرسشنامه: خودکارآمدی کامپیوتری  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۲۷ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :خودکارآمدی کامپیوتری  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج  

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی ۲۰ سوالی

 پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی پرسشنامه ی سنجش خودکارآمدی بر اساس سه مولفه ی کلیدی تر یعنی تلاش،‌ پشتکار و خودتنظیمی در ۲۰ گویه طراحی شده است. برای مولفه های پشتکار و خودتنظیمی هرکدام ۷ گویه و برای مولفه ی تلاش ۶ گویه اختصاص داده شده است. برخی از سولات از پرسشنامه های استاندارد موجود گرفته شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت

 نام  پرسشنامه: خلاقیت  نوع فایل: ورد  تعدا سوالات:  ۶۰سوال مولفه: دارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :خلاقیت  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج    

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی

 نام  پرسشنامه: جهت گیری برنامه درسی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۶۳سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :جهت گیری برنامه درسی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت

 . پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت ( همراه با دو مقاله معتبر و رایگان) تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه جو سازمانی به تصورات ، احساسات و ارز ش های کارکنان در محیط کارشان اطلاق می شود. همین طور احساس تعهد نسبت به سازمان، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و وفاداری را نیز شامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار تیمی

. پرسشنامه کار تیمی ( استاندارد)   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج دریافت کنید.    نوع فایل: ورد ( word)  تعداد سوالات:۴۳ سوال استاندارد  مولفه: دارد ۷ مولفه استاندارد  مقیاس: لیکرت نمره گذاری و تفسیر: دارد  منبع : دارد : تعداد صفحه: ۳ صفحه ورد  روایی و پایایی: دارد  قیمت :۲۹۰۰   توضیحات:…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانایی انجام پژوهش

 نام  پرسشنامه: توانایی انجام پژوهش  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۵۶سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :توانایی انجام پژوهش  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت

 نام  پرسشنامه: تمایل معلمان به مشارکت  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۴۷ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :تمایل معلمان به مشارکت  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه تفکر انتقادی

 نام  پرسشنامه: تفکر انتقادی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات: ۲۴ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :تفکر انتقادی  منبع: شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه تغییر رفتار

 نام  پرسشنامه:  تغییر رفتار  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات: ۲۴ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :تغییر رفتار  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب