پروتکل افق زمان درمانی

   پروتکل افق زمان درمانی درمان به روش افق زمانی بدین صورت است که طی فعالیت های عملی در گروه می توان به این مضمون پی برد که افراد بیشتر در گذشته سیر میکنند یا حال یا آینده؟ پس از بررسی این مورد و اینکه فرد در چه افق زمانی بیشتر درگیر است می توان…

ادامه مطلب

پروتکل آموزش انسان گرایی به صورت گروهی

  پروتکل آموزش انسان گرایی به صورت گروهی روانشناسی انسان گرا بر مفاهیم انسانی و اصولی مانند احترام به ارزش های فردی، عدم تعصب نسبت به روش های پذیرفته شده ی دیگر و علاقه مندی به کشف جنبه های جدید رفتار انسان تکیه دارد. رويكرد انسانگرايي با تأكيد بر توجه بيشتر بـه موجود انساني، توجـه…

ادامه مطلب

پروتکل برنامه آموزشی زوج درمانی هیجان مدار

  پروتکل برنامه آموزشی زوج درمانی هیجان مدار زوج درمانی هیجانی به منظور فراخواندن و تجربه نمودن هیجانات و دستیابی و فرمول بندی های جدید هیجانی در حیطه های روابط جنسی و غیر جنسی و نیز خلق یک اتحاد درمانی و مشترک بین درمانگر و شرکت کنندگان در گروه درمانی با رویکرد هیجان مدار می…

ادامه مطلب

پروتکل آموزشی خود-دلسوزی شناختی

  پروتکل آموزشی خود-دلسوزی شناختی خود دلسوزی شناختی کیفیت مواجه شدن با رنج و آسیب خود و احساس کمک کردن کامل در جهت رفع مشكلات خود تعریف مي شود.خود دلسوزی شناختي تعمیم احساس دلسوزی به خود فرد در مواقع شكست، احساس نالایق بودن یا به طور کلي در رنج و سختي است. خود-دلسوزی سازه ای است…

ادامه مطلب

پروتکل آموزش خود کنترلی

  پروتکل آموزش خود کنترلی خودکنترلی به معنای به تعویق انداختن لذت ها، کمبود ها می باشد. این شیوه کمک می کند تا افراد ارتباطات سالمی را برقرار کنند. در پروتکل تهیه شده که به صورت گروهی می باشد افراد می آموزند تا مهارت خودکنترلی خویش را در برابر مشکلات رفتاری به تاخیر بیندازند. همچنین مهارت…

ادامه مطلب

پروتکل روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی (روان درمانی شناختی مایکل فریش)

  پروتکل روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی (روان درمانی شناختی مایکل فریش) مایکل فریش درمانگری است که با معرفی رویکردی جدید در روان درمانی باعث بهبود کیفیت زندگی شده است. این رویکرد ترکیبی از روانشناسی مثبت و روانشناسی سلامت و نیز رویکرد های شناختی می باشد. این رویکرد انحصارا به دنبال شادکامی، رضایت از زندگی…

ادامه مطلب

پروتکل خاطره پردازی انسجامی

  پروتکل خاطره پردازی انسجامی خاطره پردازی به معنای خاطراتی است که از گذشته و طولانی در ذهن فرد مانده اند و فرد راوی مشاهده گر آن ها می باشد. خاطره پردازی انسجامی شـامل اظهـاراتي اسـت كـه بـه پذيرش گذشته شخص، نگاه به زندگي گذشته شخص به عنـوان يك دوره ارزشمند و رضـايت بخـش، يـافتن…

ادامه مطلب

پروتکل درمان متمرکز بر هیجان (EFT)

   پروتکل درمان متمرکز بر هیجان (EFT) درمان هیجان مدار) (EFT یک رویکرد ساختار یافته و کوتاه مدت است مبتنی بر تکنیک های تجربی و بر اساس فلسفه اصالت هیجان است که برای اولین بار توسط گرنبرگ در درمان افسردگی مطرح شد. فرضيه زيربنايي در درمان متمرکز بر هيجان اين است که هيجان يک عامل…

ادامه مطلب

پروتکل طرحواره درمانی (پکیج)

  پروتکل طرحواره درمانی طرحواره شامل یک بسته حافظه ای است که محتوای آن را آموزه های فرد در طول زمان شکل می دهد. در روند پدیدایی طرحواره ها عواملی مثل بنیادهای زیستی فرد و عوامل مربوط به محیط تربیتی او مثل محیط خانواده، فرهنگ، تجارب وی در فرایند رشد، رخدادهای بزرگ و… تاثیر می…

ادامه مطلب

پروتکل درمان بازسازی شناختی معنایی

  پروتکل درمان بازسازی شناختی معنایی   یکی از فنون درمانی که امروزه کاربرد بسیاری دارد بازسازی شناختی است.این روش به درمانجو کمک می کند تا بتواند نحوه نگرش خود به زندگی و آینده را تغییر دهد. درمانگر در این روش به درمانجو کمک میکند تا افکار منفی خود را در قالب مثبت تر ارزیابی…

ادامه مطلب