پروتکل رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT)

  پروتکل رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) این روش درمانی ترکیبی از درمان های شناختی، حمایتی و رفتاری است. در ابتدا درمانگر کمک می کند تا فعالیت های درمان جو را تحت کنترل در آورد و مهارت های رفتاری به او بیاموزد. سپس به مراجع برای حل مشکلات و احساس بهتر در زندگی کمک می کند….

ادامه مطلب

پروتکل درمان شناختی رفتاری (CBT)

  پروتکل درمان شناختی-رفتاری (CBT) درمان شناختی رفتاری(CBT)، رویکردی ساختارمند است و در درمان انواع اختلالات موثر می باشد. امروز از CBT به عنوان گلد استاندارد برای درمان افسردگی یاد میکنند. همچنین برای درمان سایر اختلالات مانند وسواس، اضطراب، اعتیاد و… بکار می رود. درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت است و همراه با تمرین  های عملی…

ادامه مطلب

پروتکل آموزش مولفه های شخصیتی انسان سالم

  پروتکل آموزش مولفه های شخصیتی انسان سالم شخصیت سالم، شخصیتی است که بر احوالات خود آگاه باشد،  اعتماد به نفس و عزت نفس خوبی داشته باشد، انعطاف پذیر باشد و بتواند با دیگران به درستی رابطه برقرار کند و همچنین می تواند به خوبی و با قاطعیت تعارضات خود را حل کند. شخصیت سالم…

ادامه مطلب

پروتکل شعردرمانی

   پروتکل شعردرمانی امروزه برخی از درمانگران اشعار را به عنوان یک ابزار قدرتمند و شفابخش می شناسند وعقیده دارند استفاده از شعر برای روان درمانی بسیار موثر است. شعر درمانی شاخه ای از کتاب درمانی است و باعث کاهش احساس اندوه در افراد افسرده می شود. شعرهایی که استفاده می شود اشعار کهن ایرانی…

ادامه مطلب

پروتکل درمانی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی رفتاری کندال

  پروتکل درمانی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی رفتاری کندال:   هیجان ها مانند نیرویی در ما هستند که اگر مدیریت شوند می توانند بسیار سازنده و مفید باشند و اگر مدیریت نشوند می توانند بسیار مخرب باشند. در واقع هیجانات بخشی از ظرفیت روانشناختی ما انسان ها هستند که در وجود ما کار…

ادامه مطلب

پروتکل مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی

  پروتکل مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی هنگامی که دکتر ویکتور فرانکل در اردوگاه کار اجباری به سر می بردند، در پس همه رنج هایی که می بردند به دنبال معنایی برای زندگی گشتند، چرا که تنها راه زنده ماندن همان بود…و این سوالی است که هر فرد باید از خود بپرسد و برای زیستن…

ادامه مطلب

پروتکل گشتالت درمانی

  پروتکل گشتالت درمانی گشتالت درمانی توسط فریتز پرز مطرح شد. این نظریه ترکیبی از اندیشه های فرویدی ها و نوفرویدی ها در چارچوب ارجاعی از روانشناسی گشتالت شکل گرفته است. پرز طبق فلسفه وجودی بر اینجا، اکنون، تجربه و مواجهه مستقیم تاکید داشت. وی سه اصل را پایه گشتالت درمانی قرار داد: روابط افراد جدایی…

ادامه مطلب

پروتکل زوج درمانی شناختی-رفتاری (CBCT)

  پروتکل زوج درمانی شناختی-رفتاری (CBCT) رفتار درمانی شناختی(CBT) یک رویکرد درمانی ساختارمند است که باعث می شود هم آموزش راحت باشد هم یادگیری. جلسات ساختارمند به این معناست که در هر جلسه هم درمانگر هم مراجع می دانند گام بعدی درمان چه چیزی است. در این رویکرد هم رفتار و هم شناخت فرد مورد…

ادامه مطلب

روان درمانگری پویشی کوتاه مدت

  پروتکل روان درمانگری پویشی کوتاه مدت روان درمانی که ریشه در روانکاوی دارد، درمانی است که توسط گفت و گو انجام می شود اما این گفت و گو ویژگی های مشخصی دارد از جمله اینکه حتما باید توسط یک فرد متخصص انجام شود و گفت و گو کاملا جنبه درمانی داشته باشد. همچنین در…

ادامه مطلب

پروتکل زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد

  پروتکل زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) ازجمله درمان های موج سومی است که برای که در سال های اخیر به شدت موثر واقع شده است. این درمان به مراجع کمک میکند تا ارزش هایش را بشناسد، به آنها متعهد بماند و در…

ادامه مطلب