پرسشنامه رهبری در محیط اموزشی

 نام  پرسشنامه: رهبری در محیط اموزشی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۴۵سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری در محیط اموزشی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تحول افرین

   نام  پرسشنامه: رهبری تحول افرین  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۶۰سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری تحول افرین  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج  

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری اخلاقی

 نام  پرسشنامه: رهبری اخلاقی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۶۰سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری اخلاقی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار عقلانی مدیران

 نام  پرسشنامه: رفتار عقلانی مدیران  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۶۰سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رفتار عقلانی مدیران  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف

. پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی پودساکف    این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و روایی و پایایی آن توسط گروه پژوهش مادسیج بررسی شده است. سوالات خود را می توانید از پشتیبان پژوهش مادسیج بپرسید این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه بوده و طیف نمره گذاری آن بر حسب طیف لیکرت ۵ گزینه ای می باشد.  نوع…

ادامه مطلب

پرسشنامه ذهنیت فلسفی

 نام  پرسشنامه: ذهنیت فلسفی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۶۰سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :ذهنیت فلسفی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی کامپیوتری

 نام  پرسشنامه: خودکارآمدی کامپیوتری  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۲۷ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :خودکارآمدی کامپیوتری  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج  

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی ۲۰ سوالی

 پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی پرسشنامه ی سنجش خودکارآمدی بر اساس سه مولفه ی کلیدی تر یعنی تلاش،‌ پشتکار و خودتنظیمی در ۲۰ گویه طراحی شده است. برای مولفه های پشتکار و خودتنظیمی هرکدام ۷ گویه و برای مولفه ی تلاش ۶ گویه اختصاص داده شده است. برخی از سولات از پرسشنامه های استاندارد موجود گرفته شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت

 نام  پرسشنامه: خلاقیت  نوع فایل: ورد  تعدا سوالات:  ۶۰سوال مولفه: دارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :خلاقیت  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج    

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت

 . پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت ( همراه با دو مقاله معتبر و رایگان) تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه جو سازمانی به تصورات ، احساسات و ارز ش های کارکنان در محیط کارشان اطلاق می شود. همین طور احساس تعهد نسبت به سازمان، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و وفاداری را نیز شامل…

ادامه مطلب