پرسشنامه سبک تفکر

 نام  پرسشنامه:  سبک تفکر  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  14سوال مولفه: ندارد مقیاس:   لینک دانلود :سبک تفکر  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک تصمیم گیری

 نام  پرسشنامه:  سبک تصمیم گیری  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  25 سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :سبک تصمیم گیریی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری معنوی

 نام  پرسشنامه: رهبری معنوی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  27 سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری معنوی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج  

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری در محیط اموزشی

 نام  پرسشنامه: رهبری در محیط اموزشی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  45سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری در محیط اموزشی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تحول افرین

   نام  پرسشنامه: رهبری تحول افرین  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  60سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری تحول افرین  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج  

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری اخلاقی

 نام  پرسشنامه: رهبری اخلاقی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  60سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری اخلاقی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار عقلانی مدیران

 نام  پرسشنامه: رفتار عقلانی مدیران  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  60سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رفتار عقلانی مدیران  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف

. پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی پودساکف    این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و روایی و پایایی آن توسط گروه پژوهش مادسیج بررسی شده است. سوالات خود را می توانید از پشتیبان پژوهش مادسیج بپرسید اين پرسشنامه داراي 24 گويه بوده و طيف نمره گذاري آن بر حسب طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد.  نوع…

ادامه مطلب

پرسشنامه ذهنیت فلسفی

 نام  پرسشنامه: ذهنیت فلسفی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  60سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :ذهنیت فلسفی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی کامپیوتری

 نام  پرسشنامه: خودکارآمدی کامپیوتری  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  27 سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :خودکارآمدی کامپیوتری  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج  

ادامه مطلب