دانلود مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی (رایگان)

. دانلود رایگان مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی مقیاس خودسنجی التزام به اعتقادات اسلامی برای اندازه گیری رفتارهای دینی نوجوانان و جوانان مسلمان تدوین شده است . در انتخاب جملات این مقیاس ، آن دسته از اعمال و رفتارهای دینی (نظیر نماز و روزه واجب) که انجام آنها از یک نوجوان یا جوان…

ادامه مطلب

دانلود مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA) (رایگان)

. دانلود رایگان مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA) این مقیاس توسط ماکس هامیلتون برای ارزیابی شدت اضطراب جزو مقیاس های بالینی قرار گرفت . در حال حاضر این آزمون از شناخته شده ترین آزمون های اضطراب محسوب می شود . مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون شامل ۱۴ مورد بوده و هر مورد در ارتباط…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به خلاقیت (رایگان)

. دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به خلاقیت پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت (CAS) شامل ۳۲ عبارت است که هر دانش آموزی که موافقت یا مخالفت خود را با آن تعیین می کند سوال های CAS بر اساس مرور ادبیات ، نگرش های ویژه ، باورها و ارزش های اشخاص دارای خلاقیت بالا ساخته…

ادامه مطلب

دانلود مقیاس ناامیدی برای کودکان (رایگان)

. دانلود رایگان مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین و همکارانش در سال ۱۹۸۳ یک وسیله اندازه گیری برای سنجش ناامیدی کودکان ساختند . در سال ۱۹۸۶ کازدین با دو نفر دیگر از همکاران خود نتیجه پژوهش های خود را با مقیاس مذکور که در یک گروه ۲۶۲ نفری کودکان ۱۳-۶ ساله بستری در بیمارستان انجام…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقیاس کنترل راتر (درونی – برونی)

. دریافت رایگان مقیاس کنترل راتر (درونی – برونی) این پرسشنامه برای سنجش انتظارات افراد درباره ی منبع کنترل تدوین شده است و دارای ۲۹ ماده است که هر ماده دارای یک جفت سوال (الف و ب) می باشد . راتر ۲۳ ماده از مواد این پرسشنامه را با هدف مشخص جهت روشن شدن انتظارات…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش دینداری

. دریافت پرسشنامه استاندارد سنجش دینداری این پرسشنامه دارای ۴۰ آیتم و سه خرده مقیاس است . این خرده مقیاس ها عبارتند از : – باور دینی – رفتار دینی – عواطف دینی در این پرسشنامه برخی از دیدگاه ها و رفتارهای افراد بیان شده و پاسخ گویی به این پرسشنامه نشان می دهد که…

ادامه مطلب

دریافت فایل پرسشنامه رایگان میزان هوش معنوی

دریافت پرسشنامه رایگان میزان هوش معنوی هدف این پرسشنامه این است که هوش معنوی افراد را مورد بررسی و سنجش قرار دهد .   چهار عامل اصلی این پرسشنامه عبارتند از :‌ ۱ – تفکر انتقادی وجودی ۲ – تولید معنی شخصی ۳ – آگاهی ۴ – توسعه حالت آگاهی این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد همدلی عاطفی (رایگان)

. دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد همدلی عاطفی این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال است و با پاسخ دادن به آنها می توانید بفهمید که چقدر احساس همدلی می کنید . روش نمره گذاری این پرسشنامه بدین صورت است که ابتدا نمره مربوط به سوال های مشخص شده (در داخل فایل) را معکوس کنید (۱ = کاملا…

ادامه مطلب

آزمون استاندارد شخصیت خلاق (مخصوص مدیران)

. دریافت آزمون استاندارد شخصیت خلاق (مخصوص مدیران) از خلاقیت تعاریف متعددی شده است اما خلاقیت از دیدگاه سازمانی عبارت است از ارایه ی فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت سازمان و نوآوری . افزایش خلاقیت در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات ، کاهش هزینه…

ادامه مطلب

مقیاس استاندارد خودکنترلی

. دریافت مقیاس استاندارد خودکنترلی ظرفیت انسان برای اعمال خودکنترلی به طور بحث برانگیزی یکی از قدرتمندترین توانایی ها و موجب سازگاری سودمند در روان انسانی است . افراد وقتی بتوانند بین خود و محیطشان هماهنگی و سازگاری مطلوبی ایجاد کنند شاداب ترین و سالم ترین شرایط را خواهند داشت و سازگاری می تواند اساسا…

ادامه مطلب