کارگاه آنلاین آموزش Statistica بخش دوم(۵ ویدئو)

Statistica یک بسته نرم افزاری تجزیه و تحلیل آماری و توسعه یافته توسط شرکت StatSoft می باشد. Statistica تجزیه و تحلیل داده ها، مدیریت داده های آماری، داده کاوی و روش های تجسم داده ها را فراهم می کند. دسته بندی محصولات Statistica شامل Enterprise (برای استفاده در یک سایت یا سازمان به صورت سراسری)…

ادامه مطلب

کارگاه آنلاین آموزش Statistica بخش اول (5 ویدئو)

Statistica یک بسته نرم افزاری تجزیه و تحلیل آماری و توسعه یافته توسط شرکت StatSoft می باشد. Statistica تجزیه و تحلیل داده ها، مدیریت داده های آماری، داده کاوی و روش های تجسم داده ها را فراهم می کند. دسته بندی محصولات Statistica شامل Enterprise (برای استفاده در یک سایت یا سازمان به صورت سراسری)…

ادامه مطلب