ادبیات و پرسشنامه جو سازمانی

ادبیات و پرسشنامه جو سازمانی ادبیات و پرسشنامه جو سازمانی مطالعات نشان داده اند جو سازماني يكي از عناصر اصلي دستيابي به رويكرد مطلوب كاري در كاركنان سازمان به همراه عناصر فرهنگي و روابط آن ها الگويي را خلق مي كند كه سازماني را از ساير سازمان ها متمايز مي سازد. همان طور كه شخصيت…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه سرمايه روانشناختي

ادبیات و پرسشنامه سرمايه روانشناختي ادبیات و پرسشنامه سرمايه روانشناختي مفهوم سرمايه روانشناختي فراتر از سرمايه هاي انساني و سرمايه اجتماعي بوده،‌ آنها را در برمي گيرد،‌ بين آنها پيوند برقرار كرده و در نهايت باعث ايجاد هم افزايي بين آنها مي شود، و نسبت به آنها برآورد كننده بهتري از تعهد و رضايت شغلي…

ادامه مطلب

ادبیات تاثیر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری

ادبیات تاثیر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری ادبیات تاثیر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری رشد و توسعه هر جامعه در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متاثر از نیروی انسانی آن است و در این میان آموزش از عوامل اساسی تربیت نیروی انسانی…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه بازی درمانی شناختی رفتاری 1

ادبیات پرسشنامه بازی درمانی شناختی رفتاری  ادبیات پرسشنامه بازی درمانی شناختی رفتاری  بازی درمانی شناختی- رفتاری یک سری فعالیت های سازمان یافته و دارای هدف می باشد که در عین حال به کودک فرصت داده می شود تا به صورت غیر سازمان یافته و خودجوش دست به عمل بزند. این نوع بازی درمانی به صورت…

ادامه مطلب

ادبیات پرسشنامه اضطراب کودکان مبتلا به سرطان

ادبیات پرسشنامه اضطراب کودکان مبتلا به سرطان ادبیات پرسشنامه اضطراب کودکان مبتلا به سرطان بدون شک کودکان عظیم ترین سرمایه های بشری هستند و اجرای سیاست گذاری های بهداشتی و درمانی دقیق مبتنی بر تأمین سلامت جسمی و روانی آنها الزامی است. یکی از مسائلی که سلامت جسمی و روانی کودکان را تهدید می کند،…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه بازار اشباع شده

ادبیات و پرسشنامه بازار اشباع شده ادبیات و پرسشنامه بازار اشباع شده اخیرا مسائل مربوط به آینده بازاریابی مخصوصا این مسئله که آیا بازاریابی سنتی مناسب شرایط غالب قرن حاضر است یا خیر، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده­است. هرچند در مورد به­ کارگیری اصل اساسی و اولیه بازاریابی یعنی برآوردن نیازهای…

ادامه مطلب