مقاله ترجمه شده ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

دانلود مقاله ترجمه شده ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-An-assessment-of-teaching-and-learning-methodology-in-Islamic.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده طی قرن های گذشته، نقد هایی در رابطه با روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی ، خصوصا در رابطه با ناتوانی در واکنش موثر به چالش ها یی که  با نیازهای…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده اثربخشی فناوری اطلاعات در مطالعات اسلامی

دانلود مقاله ترجمه شده آموزش صنعتی : یک ارزیابی بر اثربخشی فناوری اطلاعات در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Industrial-training-a-survey-on-its-effectiveness-among.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده آموزش صنعتی یا (فناوری اطلاعات) یکی از دروس اجباری برای دانش آموزان دانشکده مطالعات اسلامی است . هدف از برگزاری این دوره…

ادامه مطلب