مقاله ترجمه شده آنزیمهای بیوسنتز جاسمونات

دانلود مقاله ترجمه شده آنزیمهای بیوسنتز جاسمونات: ساختار ,عملکرد ,تنظیم پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Enzymes-in-jasmonate-biosynthesis-–-Structure-function-regulation.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده جاسموناتها ,یک رده ی رو به رشد از مولکولهای علامت دهنده ی مشتق شده از چربی  با عملکردهای مختلفی اعم از آغاز واکنش های تنشی زنده و غیر زنده  به  تنظیم رشد و…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مروری بر بیماری آلزایمر

دانلود مقاله ترجمه شده مروری بر بیماری آلزایمر:اختلال عملکرد سیناپسی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Alzheimers-disease-synaptic-dysfunction-and-Aβ.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده فقدان سیناپسی یکی از ویژگی های ثابت و اولیه ی بیماری آلزایمر(AD) است و یک رابطه ی قوی میان میزان فقدان سیناپسی و شدت دمانس(زوال عقلی) وجود دارد.بر این  اساس,پیشنهاد شده که فقدان…

ادامه مطلب