مقاله ترجمه شده تعریف ورزش پیلاتس

دانلود مقاله ترجمه شده تعریف ورزش پیلاتس: بررسی سیستماتیک پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Defining-Pilates-exercise-A-systematic-review.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : خلاصه اهداف :  توصیف ورزش پیلاتس بر اساس نوشته های قبلی همکاران و در مقایسه با تعریفات استفاده شده در مقاله ها با شرکت کنندگان سالم و افرادی با ناراحتی کم کمر. طرح:یک بررسی سیتماتیک…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده پیری، ظرفیت عملکردی و آموزش تمرین برونگرا

دانلود مقاله ترجمه شده پیری، ظرفیت عملکردی و آموزش تمرین برونگرا پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Aging-Functional-Capacity-and-Eccentric-Exercise-Training-2.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده افزایش سن یک فرآیند چند عاملی است که در نهایت باعث کاهش در عملکرد فیزیولوژیکی ما و کاهش بهداشت ، کیفیت زندگی و استقلال افراد مسن می شود.ورزش مشارکتی به عنوان راهی…

ادامه مطلب