مقاله ترجمه شده مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان

دانلود مقاله ترجمه شده مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان: نقش اسید Jasmonic در سیگنال دهی سلول گیاهی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Hormone-Signaling-Pathways-in-Plants-The-Role-of-Jasmonic-Acid.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده رشد و متابولیسم  گیاه تحت تاثیر انواع محرک های زنده و غیر زنده ای قرار میگیرند که شامل حمله میکروارگانیسم ها و حشرات به خوبی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده دیواره های سلولی

دانلود مقاله ترجمه شده دیواره های سلولی: ساختار، سیر تکامل و گسترش پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Cell-Walls-Structure-Biogenesis-and-Expansion.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : بر خلاف سلولهای حیوانی، سلولهای گیاهی،توسط دیوارهه سلولی نسبتا نازک ، اما از نظر مکانیکی قوی احاطه شده است. این دیواره متشکل از مخلوطی از پلی ساکارید ها و پلیمر های دیگر…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده تولید ماست کم چرب با میوه به آب پز شده

دانلود مقاله ترجمه شده تولید ماست کم چرب با میوه به آب پز شده پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Production-of-low-fat-yogurt-with-quince-Cydonia-oblonga-Mill.-scalding-water.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : عصاره آب پز شده ی به، از نقطه نظر ترکیبات فنلیک و فلاونوئیدها، بسیار غنی است که خواص آنتی اکسیدانی جالبی ارائه می نماید و همچنین حاوی اسیدهای  آلی و…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده تجدیدنظری در طبقه بندی ببرهای جنوب شرقی آسیا

دانلود مقاله ترجمه شده تجدیدنظری در طبقه بندی ببرهای جنوب شرقی آسیا پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-A-taxonomic-revision-of-the-tigers-Panthera-tigris.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده تمایل طبقه بندی ببرهای جنوب شرقی آسیا دوباره مورد بررسی قرار گرفت . نمونه ها از چهار زیرگونه  که به طور سنتی شناخته شده اند  ، با استفاده از روش های…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده جمعیت لاک پشت های دریایی

دانلود مقاله ترجمه شده آیا تغییر آب و هوا بر پویایی جمعیت لاک پشت های دریایی در حال انقراض اقیانوس آرام موثر است؟ پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Is-climate-change-affecting-the-population-dynamics-of-the-endangered.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده لاک پشت دریایی loggerhead گونه های در معرض خطر بسیاری از خطرات انسانی در اقیانوس آرام است. این موضوع به…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده اثرات ايندول بوتيريک اسيد

دانلود مقاله ترجمه شده اثرات ايندول بوتيريک اسيد (IBA) بر ريشه زايي odorata Chromolaena پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/The-effects-of-Indole-Butyric-Acid-IBA-on-rooting-of-chromolaena.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکيده اين مطالعه شامل  تحقيق اثر بستر ريشه زايي بعلاوه هورمون ايندول بوتيريک اسيد در توسعه ريشه قلمه ساقه از Chromolaena odorata است. قلمه ساقه C. odorata تيمار شده با…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده اپرون ها

دانلود مقاله ترجمه شده اپرون ها پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Operons.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : اپرون ها (دسته ای از ژنهای تنظیم شده با عملکردهای مرتبط)ویژگی های مشترکی از ژنوم های باکتریایی هستند.اخیرا دسته عملکرد ژنها در یوکاریوتهای مخمرها تا قارچ های رشته ای و گیاهان و جانوران گزارش شده است.دسته های ژنی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده بافت و طرح ارگان

دانلود مقاله ترجمه شده بافت و طرح  ارگان: از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Organ-printing-from-bioprinter-to-organ-biofabrication-line.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چاپ ارگان، یا لایه به لایه ساخت زیستی رباتیک افزودنی از بافت سه بعدی عملکردی و سازه های بافت با استفاده از بافت بلوک های کروی ساختمان ،…

ادامه مطلب