مقاله ترجمه شده تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس

دانلود مقاله ترجمه شده تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس تقویت شده با الیاف پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-The-influence-of-freeze–thaw-cycles-on-the-unconfined-compressive-strength-of.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده چرخه ذوب انجماد  یک فرایند هوازدگی است  که اغلب در آب و هوای سرد رخ میدهد  . در حالت فریز، شرایط ترمودینامیکی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب

دانلود مقاله ترجمه شده سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Hardening-of-clayey-soil-blocks-during-freezing-and-thawing-cycles.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده با توجه به فقدان منابع مرتبط با رفتار   بلوک های خاک رس در معرض چرخه های انجماد ، ذوب، کار اکتشافی در این بلوک به منظور…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده خواص مکانیکی بتن فومی

دانلود مقاله ترجمه شده خواص مکانیی بتن فومی در معرض دمای بالا پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Mechanical-properties-of-foamed-concrete-exposed-to-high-temperatures.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده این مقاله نتایج حاصل از یک مطالعه تجربی و تحلیلی را در  بررسی خواص مکانیکی  فوم بتنی در معرض دمای بالا گزارش میدهد . دو چگالی بتن فومی، 650 و 1000…

ادامه مطلب