مقاله ترجمه شده مروری بر بیماری آلزایمر

دانلود مقاله ترجمه شده مروری بر بیماری آلزایمر:اختلال عملکرد سیناپسی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Alzheimers-disease-synaptic-dysfunction-and-Aβ.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده فقدان سیناپسی یکی از ویژگی های ثابت و اولیه ی بیماری آلزایمر(AD) است و یک رابطه ی قوی میان میزان فقدان سیناپسی و شدت دمانس(زوال عقلی) وجود دارد.بر این  اساس,پیشنهاد شده که فقدان…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده از فناوری نانو تا نانو دارو

دانلود مقاله ترجمه شده از فناوری نانو تا نانو دارو :  برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-From-Nanotechnology-to-Nanomedicine-Applications-to-Cancer.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده پیشرفت های علمی به میزان قابل توجهی روشهای طبی را با ارائه عینی و کمیتی برای کاوش بدن انسان و بیماری ها تقویت کرده است. این…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده وضعیت هیدراته خود را ارزیابی کنید

دانلود مقاله ترجمه شده یک بررسی تخصصی : وضعیت هیدراته خود را ارزیابی کنید پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-An-Expert-View-Assessing-Your-Hydration-Status.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : داشتن سلامت و هضم و متابولسم و عملکرد بهینه بهتر مستلزم خودداری از دهیدراسیون است .به عنوان مثال,کاهش وزن منجر به کاهش 2 درصد از  کشش  ماهیچه ها و حدود…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده تعریف ورزش پیلاتس

دانلود مقاله ترجمه شده تعریف ورزش پیلاتس: بررسی سیستماتیک پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Defining-Pilates-exercise-A-systematic-review.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : خلاصه اهداف :  توصیف ورزش پیلاتس بر اساس نوشته های قبلی همکاران و در مقایسه با تعریفات استفاده شده در مقاله ها با شرکت کنندگان سالم و افرادی با ناراحتی کم کمر. طرح:یک بررسی سیتماتیک…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده پیری، ظرفیت عملکردی و آموزش تمرین برونگرا

دانلود مقاله ترجمه شده پیری، ظرفیت عملکردی و آموزش تمرین برونگرا پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Aging-Functional-Capacity-and-Eccentric-Exercise-Training-2.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده افزایش سن یک فرآیند چند عاملی است که در نهایت باعث کاهش در عملکرد فیزیولوژیکی ما و کاهش بهداشت ، کیفیت زندگی و استقلال افراد مسن می شود.ورزش مشارکتی به عنوان راهی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان

دانلود مقاله ترجمه شده آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان:  یک مطالعه مقدماتی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Interprofessional-education-in-primary-care-for.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده پیش زمینه  : سیستم مراقبت سلامتی هلند با چالش های بزرگی در رابطه با تقاضا در مراقبت از سالمندان و مهارت های مورد نیاز پرستاران و پزشکان برای…

ادامه مطلب