دانلود جزوه طراحی اجزاء 1

دانلود جزوه طراحی اجزاء 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران- مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با کرنش و … می باشد. مواد حائز اهمیت در گزینش مواد مهندسی 1- در دسترس بودن و ازان بودن 2-استحکام و صلابت . استحکام برای تحمل بار لازم است و صلبیت برای این…

ادامه مطلب